Får jag flytta min f.d. partners kvarlämnade egendom?

2021-07-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag har en fd flickvän som har bott hos mig som inneboende i några veckor i min hyrda lägenhet och hon flyttade ut för några veckor sedan. Hon betalade ingen hyra och stod inte på hyreskontraktet och hon bor nu i en egen lägenhet, där hon också är skriven.Hon har ett antal garderober med kläder, hygienartiklar och annat kvar i min lägenhet och jag vill att hon hämtar sina saker. Hon har dessutom en nyckel till min lägenhet som jag vill ha tillbaka. Jag har vid flera tillfällen skrivit till henne att hon får komma och hämta sina tillhörigheter men hon vägrar göra detta. Då jag inte vill att hon kommer in i lägenheten utan att jag vet om det, funderar jag på att byta ut låset. Även om jag byter ut låset ska hon självklart få komma och hämta sina saker, men jag vill att vi i så fall avtalar en tid då jag kan släppa in henne.Kan jag göra mig skyldig till att hindra henne på något sätt om jag byter ut låset? Tänker jag rätt angående att ge henne tillgång till lägenheten på detta sättet? Ett alternativ hade kanske varit att låta en flyttfirma frakta bort allt till hennes nya boende. Har jag i så fall rätt att göra detta? Eller måste detta beställas av henne, då det inte är mina saker?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den situationen du beskriver kan vara knepig att ta sig ur på rätt sätt i, men jag ska nedan redogöra för vad som gäller samt för min rekommendation för dig. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av hyreslagen (12 kap. jordabalken) och brottsbalken.

Byta lås eller flytta hennes tillhörigheter

Det är inte tillåtet att göra sig av med egendom som annan lämnat i sin lägenhet, dvs. inte kasta, sälja eller förflytta från platsen om inte personen i fråga uttryckt att detta är okej. Gör man detta riskerar man att göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Man kan även begå brott genom att köra hem sakerna till personen utan dennes godkännande eftersom man genom att förflytta egendomen rubbar ägarens besittning om sakerna. Det låter kanske märkligt, med tanke på att man egentligen endast för egendomen till sin ägare, men om det inte skett på rätt sätt kan det ändå utgöra egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken).

Genom att byta lås kan eventuellt olovligt förfogande bli aktuellt igen eftersom att du har viss egendom i din besittning och förfogar över den på ett sådant vis som orsakar att den rättmätige ägaren berövas sin rätt och besittning till egendomen. På samma sätt kan detta göras gällande mot henne i och med att hon har din nyckel i sin besittning och förfogar över den på ett sätt som avskär dig från besittningen till den.

Att lämna kvar egendom mot din vilja

Att lämna sin egendom i din bostad på det beskrivna sätt som din f.d. flickvän gjort är inte heller tillåtet om man ombetts att flytta den. Detta kan utgöra egenmäktigt förfarande eftersom din besittning till bostaden rubbas av att användbarheten begränsas (8 kap. 8 § brottsbalken).

Enligt hyreslagen är det även så att egendom som en hyresgäst lämnar kvar i bostaden tillfaller hyresvärden om denne inte inom tre månader efter anmaning, eller annars sex månader, hämtar sin egendom. Detta skulle innebära att du har rätt att göra vad du vill med egendomen efter denna period. I och med att hon däremot inte betalade hyra till dig är det svårt att hävda att det varit ett hyresförhållande er emellan och att hyreslagen därav skulle vara tillämplig, varför detta kanske inte är av relevans för din aktuella situation.

Vad kan du göra?

Det du kan göra är att ansöka om en handräckning hos kronofogdemyndigheten. På detta sätt kommer din f.d. flickvän uppmanas att hämta sakerna och i annat fall kommer de hämtas av kronofogden på hennes bekostnad.

Ett annat alternativ är att kontakta din f.d. flickvän och sätta en tidsfrist för hur lång tid hon har på sig att hämta sakerna innan du upprättar en polisanmälan om egenmäktigt förfarande.

Slutsats och rekommendation

Hur jobbigt den än låter så får man alltså inte flytta sakerna på eget bevåg, men man får inte heller lämna sina saker hos någon mot dennes vilja om man dessutom uppmanat personen att hämta sakerna.

Det bästa, billigaste och enklaste sättet att lösa konflikter som dessa är att komma överens. Att föra en rättsprocess kostar pengar, tid och energi och man kan inte heller veta hur utfallen blir, vilket innebära att man aldrig kan garantera att man får rätt i frågor som dessa. Om det inte är möjligt att komma överens så rekommenderar jag att du ansöker om en handräckning hos kronofogden eller upprättar en polisanmälan efter att du meddelat henne om den tidsfrist du ger henne att hämta sina saker.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95746)