Får jag närvara vid husrannsakan i mitt hem?

2020-03-25 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Vid en husrannsakan är jag tvungen att lämna mitt hem om jag inte är misstänkt för något brott men har någon där som är misstänkt för brott. Den personen blev eskorterad ut. Men under tiden de vänder upp och ner på mitt hem, har jag rätt att vara kvar o titta på vad dom tar i mitt hem? Personen (den misstänkte, min son)är Inte skriven hos mig. Men bor hos mig tills han får eget boende. Jag blev eskorterad ut i ett linne och pyjamas byxor ute i kylan i 2 timmar och fick inte gå in. En granne kom ut med jacka till mig. Har jag rätt att övervaka en husrannsakan hemma hos mig om jag själv inte är den som är misstänkt för brott? Tacksam för svar! Vänligen,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du får närvara vid en husrannsakan i ditt hem.

Reglerna kring detta finns i 28 kap. 7 § rättegångsbalken.

Där anges att den som företar husrannsakan ska be ett trovärdigt vittne att närvara i den mån det är möjligt. Det anges vidare att den hos vilken husrannsakan företas ska ges tillfälle att närvara. Om denne inte är hemma ska andra ur hushållet ges tillfälle att närvara istället. Ett vittne får även tillkallas under förutsättning att det inte kommer att uppehålla undersökningen.

Sammanfattning

Du eller någon i ditt hushåll borde få tillfälle att närvara och övervaka en husrannsakan som sker i ditt hem. Att du själv inte är misstänkt för brottet i fråga borde inte ha någon betydelse i detta fall.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (498)
2021-01-27 Rätten till partsinsyn under en pågående förundersökning
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?

Alla besvarade frågor (88523)