Får jag som privatperson filma någon utan deras tillåtelse?

2018-12-05 i PUL/GDPR
FRÅGA
Kort och enkel fråga:Gäller GDPR för privatpersoner? Jag har bara hört talas om företag och det är ett grått omrdåe så jag vet inte.Så t. ex, jag som privatperson får jag filmna någon utan deras tillåtelse och lägga upp det online?Vad gäller det om jag bara sparar filmen på min mobiltelefon och inte lägger upp det online?Tack så mycket
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svensk lagstiftning

Huvudregeln är att det är tillåtet att filma en person utan tillåtelse. Du har sedan fri förfoganderätt över denna film och får lägga upp den online. Andra regler gäller dock i vissa situationer:

- Om du filmar någon som inte befinner sig på en allmän plats (t.ex. i ett omklädningsrum, toalett eller privat bostad). Om du gör det kan du bli dömd för kränkande fotografering (4 kap. 6 § brottsbalken).

- Också brottet förtal kan bli tillämplig (5 kap. 1 § brottsbalken). Förtal aktualiseras om filmen publiceras så att den kan spridas till andra och allmänheten ska ha möjlighet att ta del av den. Om enbart den som är med i filmen kan se den är det inte talan om förtal. Innehållet ska vara sådant att offret kan utsättas för andras missaktning, uppfatta som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Filmen ska spridas med avsikten att innehållet ska få sådana konsekvenser. Detta gäller även fast uppgifterna är sanna.

- Det kan också vara otillåtet om du utsätter någon för störande kontakter eller hänsynslöst agerande. Det kan vara fallet om du exempelvis följer efter någon och filmar personen mot dennes vilja. I så fall kan brottet förtal aktualiseras (4 kap. 7§ brottsbalken).

GDPR

GDPR gäller vid behandling av personuppgifter. Det finns inget krav på att behandlingen ska göras av en myndighet eller ett företag, utan det räcker med att en privatperson hanterar personuppgifter för att GDPR ska aktualiseras. Om du bara använder filmen för eget bruk faller det utanför GDPR.s tillämpningsområde (Artikel 2(1)(c) GDPR). Om du lägger ut filmen online måste du uppfylla någon av de rättsliga grunderna som anges i Artikel 6 GDPR.

- Samtycke

- Nödvändig för ett avtal

- Nödvändig för en rättslig förplliktelse

- Nödvändig för att skydda grundläggande intressen för den du har filmat

- Allmänt intresse

- Intresseavvägning

Jag vet inte tillräckligt mycket om omständigheterna för att säkert kunna svara på om någon av grunderna är uppfyllda, men det är den sista grunden som är mest trolig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Veronica Borg
Fick du svar på din fråga?