Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?

2021-09-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, får man fälla en Alm på egen tomt utan marklov om det inte finns en detaljplan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som blir aktuella för frågan finnes i plan- och bygglagen (PBL).

Trädfällning inom eller utanför detaljplan

Trädfällning inom detaljplanerat område kräver oftast marklov (9 kap. 11 § PBL), medan det generellt inte krävs något tillstånd utanför detaljplanerat område. Vid trädfällning utanför detaljplan finns det dock vissa undantag för när du behöver tillstånd, t ex. områden med höga naturvärden som kan vara skyddade (9 kap. 12 § PBL).

Trädfällning som kräver tillstånd

Fällning av fridlysta träd kräver alltid att man har dispens från länsstyrelsen. Det krävs även vid fällning av så kallade hålträd, som utnyttjas av hålbyggande fåglar och fladdermöss.

Utöver fridlysta arter har även rödlistade arter ett extra starkt skydd (Artdatabanken). Det är träd som har höga naturvärden och som är betydelsefulla genom sin art, ålder och förekomst, t ex. ask och alm. Om trädet är skyddat kan det även finnas förbud mot att ansa trädet.

Sammanfattningsvis, är min rekommendation att du kontaktar bygg- och miljöavdelningen i din kommun. Vanligtvis krävs det inget tillstånd för att fälla träd på egentomt utanför detaljplanerat område, men eftersom det gäller en alm i ditt fall krävs det ett tillstånd eftersom den arten är rödlistad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2100)
2021-10-26 Måste en hyresgäst vara mantalsskriven på där den har en hyresrätt (lgh)?
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster

Alla besvarade frågor (96583)