Får man gripa en person under 15 år?

FRÅGA
Hej,Lite nyfiken på hur lagen ställer sig om jag kvarhåller en person för något hen gjort och fängelse finns i straffskalan. Förutsättning 1:Om jag inte vet ålder på personen och håller fast hen tills Polis anländer och då visar det sig att hen är under 15 år. Förutsättning 2:Om jag vet att personen är under 15 år och håller kvar hen tills Polis anländer.Gör jag något straffbart i något av fallen då jag håller fast personen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det du är och far efter är någon form av ond eller god tro angående personens ålder i relation till ett frihetsberövande, det behövs inte. Om personen begått en straffbelagd handling med fängelse i straffskalan och du tagit denne på bar gärning så spelar det ingen roll huruvida du vid gripandet vet om personen är under 15 eller inte. Det har enbart betydelse för de som kommer efter dig, alltså polis, åklagare och socialtjänst.

Det finns dock en skillnad i lagstiftningen. Rätten för envar att gripa personer under 15 år finns i lagen om unga lagöverträdare 35 §, medan det "vanliga" envarsgripet som det i mannamun kallas finns i rättegångsbalken 24 kap. 7 § 2 st. Jämför man de båda finns ingen direkt skillnad. Som jag skrev förut är det dock viktigt att de tre kriterierna är uppfyllda, alltså att:

1. Personen begått en straffbelagd handling,

2. Att handlingen är belagd med fängelse i straffskalan och

3. Att personen grips på bar gärning eller flyende fot, alltså att man ser personen utföra handlingen och griper den på plats eller då personen är på väg från platsen (här krävs även i praxis att man har ett kontinuerligt efterföljande, alltså inte tappar personen ur sikte på grund av förväxlingsrisken).

Att frihetsberöva någon hörs på namnet - man berövar någon en grundläggande mänsklig rättighet, vilket vi har rätt att göra under särskilda förutsättningar och dessa skall ovillkorligen vara uppfyllda annars kan man själv begå en straffbelagd handling.

Jag vill såklart även slå ett slag för att trots att vi har med lagöverträdare att göra så ska man komma ihåg att vi diskuterar just barn. Man ska därför försöka att undvika handgripligheter (om möjligt), om det inte är möjligt ska barnets ålder och kroppsbyggnad och särskild försiktighet iakttas, man bör även undvika att sätta barnet någonstans i låsta utrymmen och inte lämna barnet ensamt. Polisen ska kontaktas skyndsamt och även om man inte är säker på huruvida barnet är 14 eller 17 så handlar det om minderåriga och polisen ska då särskilt skyndsamt komma på plats för att undvika att ett barn hålls frihetsberövat.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?