Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?

FRÅGA
Hej! Jag sitter i styrelsen i en motorklubb som arrangerar flertalet rallytävlingar varje år. Ganska nyligen så har vi köpt in en ambulans till klubben för att använda som rescue-bil på våra tävlingar. De personer som bemannar ambulansen under tävling är oftast räddningstjänstpersonal utanför tjänst. Min fråga är huruvida det är lagligt eller ej att vid olyckor på tävlingen låta räddningstjänstpersonalen (som har utryckningskörningsutbildning) köra med blåljus och sirener fram till olycksplatsen. Detta innefattar körning dels på avlyst väg men också på allmän icke avlyst väg.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är bara utryckningsfordon som får använda blåljus. I förordningen om fordons registrering och användning fastställs att utryckningsfordon ska godkännas vid en viss registreringsbesiktning och användas uteslutande för att transportera sjuka och skadade. Verksamheten ska dessutom utövas av vissa typer av företag utsedda av regionen eller inom ramen för kommunal och statlig verksamhet (2 kap. 11 § förordningen om fordons registrering).

Din klubb torde därför inte kunna inneha ett utryckningsfordon. Skulle ni använda blåljus och sirener gör ni er skyldiga till brottet föregivande av allmän ställning, vilket kan ge fängelse i högst sex månader (17 kap. 15 § BrB).

Det finns däremot en undantagsregel i Brottsbalken (BrB) som innebär att man kan bli fri från ansvar för en brottslig gärning om den begås i nöd (24 kap. 4 § BrB). Om det föreligger fara för liv och hälsa föreligger nöd. Om personen i bilen t.ex. har en akut blödning eller ett annat akut tillstånd som hotar dennes liv och hälsa kan den som kör bilen bli fri från ansvar, beroende på hur allvarlig brottet är. På den grunden skulle ni kanske kunna bli fria från ansvar. Trots det är det nog bra om du hör av dig till din region och undersöker hur de anser att ni borde sköta säkerheten vid era tävlingar.

Hoppas du fick svar på dina frågor! Hör gärna av dig till Lawline igen om du har några fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (95728)