Får personal ge minderåriga cigaretter?

2021-07-22 i Barnrätt
FRÅGA
Om ett boende för ungdomar "LSS" köper och ger ungdomar under 18 år cigaretter är detta lagligt.Om föräldrarna gett sitt medgivande har då boendet laglig rätt att förse ungdomen med cigaretter som är under 18 år.MvhMA
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om det är lagligt för personal på boendet att förse ungdomar under 18 år med cigaretter används lag om tobak och liknande produkter och föräldrabalken (FB).

Tobaksvaror, som cigaretter, får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år (Lag om tobak och liknande produkter 5 kap. 18 §). Denna lag riktar sig endast mot näringsverksamheter och det är alltså för dem som det är olagligt att sälja cigaretter till någon under 18 år. Det finns inget motsvarande förbud gällande privatpersoner och därmed kan tex inte personer som jobbar inom LSS få straffrättsliga påföljder för att de köper cigaretter till minderåriga. Men, om detta utgivande av cigaretter sker på ett kontinuerligt sätt och i syfte att tjäna pengar, så är detta inte lagligt eftersom det då ses som en näringsverksamhet.

Det är alltså inte förbjudet för minderåriga att röka, bara för näringsverksamheter att sälja till dem. Vårdnadshavaren har dock rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 §). Vårdnadshavaren kan alltså i vissa fall bestämma att den minderåriga inte får röka. En del av barnets bästa är att ha vårdnadshavare som får fatta beslut om barnets personliga angelägenheter, när barnet inte uppnått den mognad som krävs för att själv kunna göra det. Bestämmelsen är till för att skydda barnets rätt till omvårdnad och omsorg, vilket användandet av tobak kan anses falla inom.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?