Får polisen berätta om en förundersökning innan åtal har väckts?

2020-03-21 i Förundersökning
FRÅGA
Hej. Får en förhörsledare/polis berätta om en utredning innan någon dom/åtal väckts hur som helst tex till arbetsgivaren .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först kort att berätta vad en förundersökning innebär, och sedan kommer jag att förklara i vilka situationer polisen eller åklagaren får berätta om utredningen för andra. Bestämmelser om förundersökningar finns i 23 kap. rättegångsbalken (RB).

Utgångspunkten är att förundersökningar är sekretessbelagda

Om en person misstänks ha begått ett brott inleds en förundersökning. Polisen eller åklagaren ska då utreda om ett brott har begåtts och om åtal ska väckas (23 kap. 1 § första stycket och 23 kap. 2 § RB). Det är alltså under förundersökningen som man samlar in bevis som talar för och emot att den misstänkte har begått ett brott.

Utgångspunkten är att förundersökningar är sekretessbelagda (18 kap. 1 § första stycket OSL). Detta innebär att uppgifter i förundersökningen inte får lämnas ut eftersom det skulle kunna skada utredningen. Det är alltså först om åtal väcks som förundersökningen blir offentlig.

Ibland får uppgifter om förundersökningen lämnas ut innan åtalet

Det finns dock tillfällen när den så kallade förundersökningssekretessen inte gäller. Det kan till exempel handla om uppgifter som inte bedöms skada utredningen om de offentliggörs. Då kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna redan innan åtalet.

Polisen eller åklagaren får under förundersökningen dessutom hålla förhör med vem som helst som skulle kunna vara av betydelse för utredningen, till exempel ett vittne (23 kap. 6 § RB). Den som blir förhörd har rätt att få information om vad förhöret gäller. Detta innebär alltså att polisen exempelvis skulle kunna kontakta den misstänktes arbetsgivare för förhör.

För att sammanfatta är alltså utgångspunkten att polisen eller åklagaren inte får berätta för någon annan om förundersökningen innan åtal har väckts. Om någon blir kallad till förhör har den personen dock rätt att få veta vad förhöret handlar om, och då behöver polisen alltså i viss utsträckning berätta om utredningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (497)
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?
2020-12-31 Rätt för anhållen att kontakta försvarare

Alla besvarade frågor (88493)