Får vi sätta upp en kamera i ett låst flerbilsgarage?

2018-11-28 i PUL/GDPR
FRÅGA
Om vi är 4 personer som hyr ett låst utrymme i en del av ett flerbilsgarage får vi då sätta upp kamera som endast visar utrymmet/ garageplatserna i det låsta utrymmet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om kamerabevakning finns i kamerabevakningslagen.

Kamerabevakningslagen gäller inte för kamerabevakning som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur, eller som har samband med hans/hennes hushåll (5 § 1 punkten kamerabevakningslagen). Exempel på kamerabevakning av rent privat natur är bland annat kamerabevakning i en privat bostad eller i garage av den som bor där. Det vill säga, ni behöver inte vid er kamerabevakning av garaget beakta kamerabevakningslagens regler, förutsatt att kameran inte fångar en plats som allmänheten har tillgång till, att ni bevakar i egenskap av privatperson och att kamerabevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Er kamerabevakning är även undantagen från Dataskyddsförordningens (The General Data Protection Regulation tillämpningsområde) (Artikel 2, punkt 2 c Dataskyddsförordningen).

Sammanfattningsvis får ni sätta upp en kamera som endast visar utrymmet/garageplatserna i det låsta utrymmet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?