Fel i köp av begagnad bil

2020-02-27 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan! Jag köpte en bil på blocket för några månader sedan som jag haft väldigt mycket problem med. Den har minst sagt varit brandfarlig att köra. Hade ingen aning om detta när jag köpte bilen. Jag har kollat igenom annonsen och märkte att bilen inte heller har den utrustning som skrevs. Vad kan jag göra åt de? Tack o hej!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga.

Eftersom du har köpt bilen på Blocket utgår jag från att du har köpt bilen från en annan privatperson. Det är då köplagen som är tillämplig på ditt köp.


Varan är felaktig

Enligt köplagen är en vara felaktig, om den avviker från vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet, är varan också felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet (17 § köplagen).

Starka skäl talar för att en bil som är brandfarlig att köra (även om jag inte vet närmare exakt vad det innebär i ditt fall) är felaktig enligt köplagens regel. Om bilen inte heller har den utrustning som skrevs, innebär det också att den är felaktig.


Du får inte som fel åberopa det du borde ha märkt

Det finns en begränsning vad gäller att åberopa en avvikelse som fel. Köparen får inte som fel åberopa vad han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Om du undersökte bilen före köpet, eller om säljaren uppmanade att undersöka den, men du utan goda skäl lät bli, får du inte åberopa som fel vad du borde ha märkt vid undersökningen. Det gäller inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § köplagen).

En köpares undersökningsplikt är omfattande och det räcker inte med en snabb okulär besiktning. Särskild noggrannhet är krävs vid köp av begagnade bilar, eftersom sådana sällan är helt felfria. Det bör kunna krävas att en köpare startar motorn och eventuellt provkör bilen. Om felet inte skulle visa sig vid en sådan provkörning, kunde du som köpare inte ha känt till felet vid köpet och kan i sådant fall åberopa det mot säljaren som fel. Undersökningsplikten ska vägas mot den upplysningsplikt som ankommer på säljaren, som inte får undanhålla väsentliga fel säljaren känner till.


Du har rätt till reparation, prisavdrag eller hävning

Om det befinns vara fel i varan aktualiseras en rad påföljder som kan göras gällande; du kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § köplagen). Säljaren har i första hand rätt att välja att reparera felet (34 § köplagen). Om säljaren inte vill reparera felet eller om det skulle ta för lång tid, har du rätt till ett prisavdrag (37 § köplagen). Du kan också ha rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för dig och köparen måste ha insett det vid köpet (39 § köplagen). Att bilen är farlig att köra, talar för att felet är väsentligt, såvida det inte utan större svårigheter kan åtgärdas.


Mitt råd

Jag är inte insatt i ärendet så jag kan inte säga exakt vad som gäller i ditt fall.

Mitt råd är dock att du kontaktar säljaren och påpekar att bilen är felaktig, därför att den har allvarliga brister som inte säljaren påtalat, och att det är inget du kunde ha upptäckt vid en undersökning av bilen (om så är fallet). Du kan då ha rätt att kräva reparation, prisavdrag eller häva köpet. Om personen inte går med på dina krav får du stämma personen i domstol för att få rätt.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89479)