Fel på vara jag köpt på distans, vad kan jag göra?

2021-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har köpt en promenadscooter på nätet. Tyvärr är vänster backspegel felborrad så man kan endast se ner i vägen, vilket ju är trafikfarligt. Kan jag häva köpet? Måste jag plasta in den vid retur när den nu ska reklameras och skickas tillbaka?
SVAR

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer dela upp din fråga där jag först besvarar om du har rätt att häva köpet och därefter går jag in på om du vid en retur är skyldig att plasta in den. Det framgår inte av din fråga om du har köpt din promenadscooter från en privatperson eller från ett företag. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att det är ett företag. Skulle det vara från en privatperson får du gärna skicka in en ny fråga. Om det skulle vara från en privatperson kan svaret komma att skilja sig åt. Det beror på att det är en annan lag som behandlar den typen av köp.

Ångerrätt enligt distansavtalslagen

När man som privatperson har köpt en vara från ett företag på nätet gäller distansavtalslagen (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Detta förutsatt att beloppet för varan inte understiger 400 kronor (2 kap. 1 § tredje stycket distansavtalslagen). Distansavtalslagen ger dig som köpare en 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Ångerrätten räknas från den dagen då du mottagit varan eller varan har nått ditt postombud (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Det finns dock undantag från ångerrätten. Det som möjligtvis kan komma att aktualiseras för din del är om promenadscootern skulle ha tillverkats enligt dina anvisningar eller annars har en tydlig personlig prägling (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen).

Möjlighet att häva köpet enligt konsumentköplagen

Det framgår inte av din fråga när du ingick avtalet. Det kan vara så att dessa 14 dagar redan passerat. Skulle det inte längre vara möjligt för dig som privatperson att nyttja ångerrätten i distansavtalslagen kan du testa att reklamera köpet med hjälp av konsumentköplagen.

Inledningsvis vill jag informera dig om att det för hävande av köp föreligger vissa krav. Jag kommer nedan att redogöra för dessa.

Fel på varan

Att promenadscootern har en backspegel felborrad och att man till följd av detta enbart ser ner i vägen utgör ett fel (16 § konsumentköplagen). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats bedöms ha funnits redan vid avlämnandet (20 a § konsumentköplagen).

Reklamation av varan

För att du ska kunna ha rätt att åberopa felet krävs det att du meddelar säljaren det. Detta ska ske inom skälig tid från det att du upptäckte felet (23 § första stycket konsumentköplagen). Som skälig tid räknas ett meddelande som lämnas inom två månader.

Andra felpåföljder

Meddelar du säljaren om felet och att du har för avsikt att kräva en påföljd kan du inledningsvis välja avhjälpande och omleverans. Väljer du inte någon av dessa kan det vara bra för dig att känna till att säljaren ändå har möjlighet att på eget bevåg avhjälpa felet eller företa en omleverans (27 § konsumentköplagen). Exempelvis leverera en felfri promenadscooter till dig eller fixa backspegeln på den du redan har. Det förutsätter att det sker inom en skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig.

Hävning

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller om det inte sker inom skälig tid efter reklamation är det möjligt för dig att häva köpet (28 § konsumentköplagen). För att kunna häva köpet krävs det att det är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Att felet på backspegeln utgör en enligt dig trafikfara bör tala för att det är av väsentlig betydelse.

Föreligger skyldighet att plasta in vid retur?

Enligt den allmänna reklamationsnämnden (ARN) är det företaget som ansvarar för varan från det att du som konsument överlämnat den till transportören. Det är därav företaget som ansvarar för om varan går sönder eller om den skadas vid returen. Observera dock att detta inte gäller om företaget kan bevisa att du har varit vårdslös vid paketeringen av den. Jag skulle därför råda dig att plasta in den för säkerhets skull om det var så levererades. Detta för att kunna undgå potentiellt ansvar riktat mot dig framöver. Det kan även föreligga ett villkor eller liknande i avtalet mellan dig och företaget där det framgår att konsument vid retur ska paketera varan på visst sätt. Du bör därav se över om de instruerar dig att vidta en sådan åtgärd för säkerhets skull.

Mina råd till dig

Om du inte har gjort någon specialbeställning av scootern och det ännu inte har passerat 14 dagar bör du meddela företaget att du ångrar köpet (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Var dock noggrann med att spara någon form av kvittens på att du meddelat dem detta ifall det skulle bli en tvist framöver avseende tiden de mottog meddelandet.

Har du nu gjort en specialbeställning eller om 14 dagar har passerat bör du häva köpet. Detta förutsatt att du inte skulle föredra någon av de alternativen jag tidigare presenterade, exempelvis avhjälpande av felet. Glöm då inte att likt ångerrätten enligt distansavtalslagen informera säljaren om att du planerar att frångå köpet. Även här kan det vara bra för dig att spara någon form av kvittens på att du skickat en reklamation.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig och att det ordnar sig. Är det någon ytterligare fundering du har eller om något i mitt svar är otydligt är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1345)
2022-01-20 När kan man reklamera?
2022-01-20 Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (98541)