Finns arvsskatten kvar i Sverige?

2021-03-18 i Arvsskatt
FRÅGA
Finns arvsskatten kvar i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsskatten är sedan 1 januari 2005 slopad.

8 kap. 2 § Inkomstskattelagen stadgar att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (114)
2021-05-05 Är arvsskatten en avdragsgill anskaffningskostnad?
2021-04-26 Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?
2021-03-28 Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?
2021-03-26 Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?

Alla besvarade frågor (92212)