Finns bevismaterial som inte får räknas i domstol?

2019-05-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Finns det bevismaterial som inte får räknas i domstol? Till exempel om någon har snott någon annans mobiltelefon för att leta upp bilder eller meddelanden som kan vara till "nytta". Jag har sett någonstans att bevis tagna på ett olagligt sätt inte för gällas som bevis, är det rätt? Finns det andra fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige gäller fri bevisprövning. Detta innebär att vi har en regel om fri bevisföring och fri bevisvärdering.

Fri bevisföring innebär att man kan åberopa vilken bevisning man vill – även bevisning som tillkommit olagligt (exempelvis på det sätt som du nämner i din fråga). I princip kan man alltså få föra fram vilka bevis som helst i domstol.

Fri bevisvärdering innebär att domstolar själva får välja vilken vikt de väljer att fästa vid olika bevis. I praktiken innebär det ofta att bevis som tillkommit på ett olagligt sätt inte får ett lika högt så kallad bevisvärde. Domstolen kan alltså välja att se dessa bevis som av mindre värde när domstolen dömer i målet. Samtidigt måste också beaktas att bevis som tillkommit på ett olagligt sätt senare kan användas för att ställa den som framtagit bevisen till rätta(!) Detta gör naturligtvis att det inte är särskilt attraktivt att använda sig av bevisning som tillkommit på ett olagligt sätt.

Undantag

Huvudregeln är alltså att fri bevisföring och fri bevisvärdering föreligger. Från detta finns undantag i lag. Exempelvis kan en domstol avvisa bevisning om den anser att bevisningen inte behövs eller är utan betydelse (35 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan också vara så att personen har tystnadsplikt, vilket kan leda till att personen inte får säga vissa saker när de agerar som vittne (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Tystnadsplikten gäller då främst ibland för personer inom vissa yrken som exempelvis advokater, läkare och psykologer.

Hoppas detta gav svar på din fråga!
Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (356)
2021-01-23 Hur stor är risken att bli dömd för ett brott man blivit åtalad för?
2021-01-16 Vem är behörig att utfärda ordningsböter?
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess

Alla besvarade frågor (88490)