Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

2021-10-31 i Arrende
FRÅGA
Bostadsarrende.Jag äger ett hus på ofri grund.Ny markägare som vill omförhandla mitt arrende.Är det någon skillnad juridiskt sätt på arrenderad markoch arrenderad tomt?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Ordet "tomt" förekommer inte i 8–11 kap. jordabalken, som handlar om arrende. Vad gäller bostadsarrende så gäller de reglerna, i 10 kap. jordabalken, för alla arrenden där syftet inte är jordbruk och det inte är uppenbart att syftet är något annat än att tillgodose arrendatorns behov av boende (10 kap. 1 § jordabalken).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (227)
2022-01-16 Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Alla besvarade frågor (98541)