Flaggbränning - straffbart eller ej?

2015-08-14 i Övriga brott
FRÅGA
om man bränner en nations flagga så gör man väl ett på hopp på det landet och dess befolkning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Flaggbränning innebär att avsiktligt sätta eld på en flagga, vanligtvis en nationalflagga som i allmän betydelse är en flagga med funktionen att vara en symbol för en suverän stat, i en inskränkt mening med innebörden att sådan flagga kan föras av var och en som en symbol för nationen. I Sverige är det inte i sig straffbart att bränna något lands flagga, men det förekommer dock att sådant är straffbart i andra länder. Att nationers flagga bränns uppfattas av många som djupt kränkande och omoraliskt, men är enligt svensk rätt inte straffbart. I Sverige finns bestämmelser lagstadgade i lag om Sveriges flagga, se här. I enlighet med lagens 4 § fjärde stycke stadgas att flaggan inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena, får förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! I övrigt är du välkommen att åter kontakta oss om du har fler frågor!

Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (846)
2020-10-27 Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS
2020-10-24 Vad behöver bevisas för att döma någon för falsk angivelse/tillvitelse?
2020-10-21 Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (85510)