Följer pantbrev med fastigheten och vad ska man göra med det?

2021-10-31 i Fastighetspant
FRÅGA
Vi har betalat våra låna på vårt hus för länge sedan har begärt från lantmäteriet och fått veta att det finns 5 pantbrev registrerade på olika summor följer det med huset eller vad ska man göra
SVAR

Hej.

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Allmänt om pantbrev
Pantbrevet är en form av säkerhet som används för bostadslån (oftast). Pantbrevet utfärdas för att fungera som bevis för att en inteckning av fastigheten gjorts. Inteckningen utgör alltså en säkerhet för utlånaren, vilken oftast är en bank. Vid ett fastighetsbyte betalar den tidigare ägaren sina lån och får tillbaka pantbreven. Dessa överlämnas därefter till den nya ägaren som i sin tur använder pantbreven för sina lån. Pantbrev följer alltså med fastigheten.

Det finns digitala respektive fysiska pantbrev. Alla pantbrev som utfärdas idag är digitala och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Gamla pantbrev kan emellertid vara i fysisk form.

Er situation
Eftersom ni har betalat era lån på huset har ni alltså nu fem stycken obelånade pantbrev. Dessa används alltså just nu inte som någon säkerhet och fyller därför ingen funktion för tillfället. Pantbreven utgör nu endast bevis för inteckning. Skulle ni nu till exempel vilja ta ett lån har ni redan obelånade pantbrev och om dessa täcker lånebehovet behöver ni alltså inget nytt pantbrev. Skulle ni vilja sälja huset överlämnar ni pantbreven till de nya ägarna som därefter kan ta ut lån med pantbreven.

Bortkomst och dödande av fysiska pantbrev
Viktigt att notera är att fysiska pantbrev kan komma bort. Det är därför viktigt, om ni innehar fysiska pantbrev, att ni faktiskt har dem till handa. Att ni vet var de är. Skulle det vara så illa att det fysiska pantbrevet kommit bort och någon annan har det, kan denna person ta ut ett lån, vilket innebär att er fastighet står som säkerhet för det lånet. Har pantbrevet kommit bort ska ni döda det. Pantbrevet kan ogiltigförklaras genom så kallad mortifikation (22 kap. 10 § andra stycket jordabalken respektive 1 § mortifikationslagen). Detta innebär att Lantmäteriet kungör att brevet saknas, varefter minst ett år ska löpa innan pantbrevet dödas (8 § andra stycket mortifikationslagen).

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (75)
2021-12-28 Kan man pantsätta och ta nya lån på en gemensamt ägd fastighet?
2021-11-29 Kan utomstående ta reda på om en fastighet är pantsatt?
2021-10-31 Följer pantbrev med fastigheten och vad ska man göra med det?
2021-10-26 När fordringen understiger pantbrevets värde

Alla besvarade frågor (98655)