Förälders skadeståndsskyldighet för barns brott?

FRÅGA
Hej! Min bror har dömts till böter 115.000:- för våldtäkt. 100.000:- plus 15.000:- enligt de schablonersättningar som finns. Nu 9 månader efter att domen vunnit kraft och kronofogden betalat böterna och satt min bror på utmätning kräver B.O.:s mor ersättning från min mor enligt Kapitel 3 Paragraf 5 i skadeståndsbalken. Hon har skickat ett handskrivet brev där hon kräver att få en summa om 9100:- insatt på sitt konto från min mor. Är det verkligen så den lagen funkar? Kan hon kräva det på detta sätt utan att en tingsrätt dömt min mor till solidariskt ansvar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i skadeståndslagen (skl) samt föräldrabalken (FB). Till att börja med krävs det i 3 kap. 5 § skl att föräldern fortfarande har vårdnad över barnet för att bli skadeståndsskyldig. Vårdnaden upphör för föräldern när barnet fyllt 18 år (6 kap. 2 § första stycket FB).

Förälder som har vårdnad kan bli skadeståndsskyldig för brott som dera barn begår. Således kan B.O:s mor föra en talan gentemot er mor som kan utdömas i en rättegång. Att enbart framställa ett krav på detta viset som du beskriver tjänar inget syfte rent juridiskt.

Hoppas det var svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (218)
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Alla besvarade frågor (97717)