Föräldraledighet under tidsbegränsad anställning

2018-09-12 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej!Jag har nyligen skrivit på ett anställningsavtal, visstidsanställning till och med 2019-12-31. Jag fick i dagarna reda på att jag är gravid och kommer därmed inte kunna arbeta vikariatet ut. Om jag har förstått rätt så kan man inte avsluta en visstidsanställning i förtid (om man inte avtalat om uppsägningstid). Kan jag vara föräldraledig under mitt vikariat? Kan de tvinga mig att arbeta kvar? Jag behöver svar på vad som händer nu?Vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger är utgångspunkten att en tidsbegränsad anställning inte kan avslutas i förtid utan att ha avtalat om en uppsägningstid (se 4 § andra stycket Lagen om anställningsskydd). Rätten till föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen och gäller för samtliga arbetstagare. Att du är anställd med ett avtal om tidsbegränsad anställning är därmed inget hinder för att vara föräldraledig. Något som kan vara bra att tänka på är att anmälan om ledighet ska göras inom en viss tid. För ledighet (som inte är tillfällig vård av barn) gäller att arbetstagaren minst två månader innan ledighetens början ska anmäla till sin arbetsgivare att denne önskar utnyttja sin rätt till föräldraledighet samt informera om hur länge ledigheten planeras vara. Om det inte är möjligt att anmäla två månader innan så ska anmälan ske så snart som möjligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (121)
2020-02-05 Semestergrundande föräldraledighet
2020-01-21 Om förarbeten till föräldraledighetslagen
2019-12-26 Vad gäller vid förkortning av arbetstiden som föräldraledig?
2019-12-05 Nekad anställning pga. graviditet

Alla besvarade frågor (77450)