Förbättringsutgifternas femårsgräns vid gåva

FRÅGA
Vi har reparerat villan de senaste 2 åren för ca 300 000:-,nu undrar jag om jag överlåter min del av villan till min fru får hon vid en ev. försäljning om ca 10 år räkna in den summan i anskaffningsvärdet eftersom jag skänker bort min del inom 5-års gränsen eller räknas det som skatteplanering?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Jag antar att du tänker ge bort fastigheten och således inte att din fru ska köpa den av dig. Under den förutsättningen kommer hon som gåvotagare överta ditt anskaffningsvärde och dina förbättringsutgifter enligt 44:21 IL här. Rent skattemässigt kommer det uppfattas som att hon hela tiden har ägt hela fastigheten. 

Kapitalvinsten vid en försäljning beräknas genom att omkostnadsbeloppet dras bort från ersättningen, se 44:13 IL här. Med omkostnadsbelopp avses anskaffningsvärdet och förbättringsutgifter enligt 44:14 1 st. IL här. Med förbättringsutgift avses förbättrande reparationer eller underhåll, vilket kräver dels att reparationen enligt skattemässiga värderingar har varit förbättrande och att fastigheten således är i bättre skicka vid avyttringen än vad den var vid anskaffningen. Utöver detta krävs att reparationen har skett samma år som fastigheten säljs, eller fem år dessförinnan. Detta framgår av 45:12 IL här. Om din fru säljer fastigheten t.ex. 10 år efter reparationen kommer dessa inte att få dras av, trots att du gav den till henne inom femårsgränsen. Vad som är centralt är således att din fru övertar reparationsutgifterna samt att tiden räknas från när reparationen faktiskt genomfördes och inte när överlåtelsen er emellan skedde. Din fru övertar dina kostnader precis som att hon alltid innehaft dem och du inte kan tillgodogöra dig reparationskostnaderna vid överlåtelsen till henne eftersom du inte avyttrar. Ni bör således inte kunna räkna in reparationssumman i omkostnadsbeloppet tillsammans med anskaffningsvärdet vid en försäljning om 10 år under de omständigheter som anges i din fråga.

Vänliga hälsningar,

Beatrice Rohdin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97617)