Fördelning av egendom vid bodelning

2021-10-23 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min Fru har bestämt oss för att skiljas och vi bor i en villa som har värderats till 6 500 000 kr och som vi äger gemensamt. Lånen på huset uppgår till 700 000 kr och vi svarar för dem gemensamt. I boet finns möbler till ett värde av 480 000 kr. Av dessa har 300 000 kr anskaffats gemensamt. De övriga 180 000 kr består av vitrinskåp värt 100 000 kr som min fru fått i gåva av sin faster med förbehåll om att det ska vara hennes enskilda egendom, en tavla värd 40 000 kr som jag ärvt av min farfar med föreskrift om att den ska vara enskild, möbler jag tillfört boet när vi först flyttade ihop värda 30 000 kr och möbler min fru köpt för pengar som hon vunnit på lotto värda 10 000 kr. Vidare äger jag en sportbil värd 1 000 000 kr, min fru en segelbåt värd 500 000 kr. jag har dessutom skidutrustning till värde av 15 000 kr. min fru har aktier värda 60 000 och hennes banksparande uppgår till 80 000. jag har en kreditkontoskuld på 5 000 men min fru har inga skulder utöver lånen på huset.Hur ska vår egendom fördelas?
SVAR

Hej tack för din fråga, jag kommer besvara frågan genom att dela upp den i två steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.

Huset:

Utgångspunkten vid en bodelning är att man beräknar först makarnas andelar av boet, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden du eller din fru, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som de har kvar läggas samman och delas lika.

Någon exakt uträkning av skatt och mäklararvode krävs inte utan en förenklad beräkning görs utifrån det antagande att den part som tillskiftas bostaden genast ska realisera bostaden för det pris som motsvarar antaget marknadsvärdet. De belopp som framkommer i beräkningen är således baserade på en fiktiv försäljning som genom principen om likadelning och praxis ska tas hänsyn till då en framtida realisation av den tidigare gemensamma bostaden kommer att medföra extra kostnader för övertagande part. Tanken är att värdet av bostaden i bodelning ska anses uppgå till den nettosumma som erhållits om bostaden sålts omedelbart.

Övrig egendom:

När det gäller möblerna så ska de möbler som införskaffades gemensamt till ett värde av 300.000 kr ingå i bodelningen och delas på hälften då de utgör giftorättsgods. Varken vitrinskåpet eller tavlan du har ärv av din farfar ska ingå i bodelningen då de utgör enskild egendom. Möblerna du har tillfört boet när ni först flyttade ihop värda 30 000 kr och möblerna din fru köpt för pengar som hon vunnit på lotto värda 10 000 kr ska däremot ingå i bodelningen om det inte finns äktenskapsförd eller liknande som säger annat och värdet ska delas på hälften. Sportbilen, din frus segelbåt värd 500 000 kr, skidutrustningen till värde av 15 000 kr, din frus har aktier värda 60 000 och hennes banksparande ska också ingå i bodelningen och delas på hälften om det inte finns äktenskapsförord eller liknande som säger annat. När det gäller din kreditkontoskuld på 5000 kr så kommer du kunna dra av den från din andel av giftorättsgodet.

Huvudregeln när det gäller egendom är att den ska tillsättas värdet den hade på bodelningsdagen enligt grunderna i NJA 1997 s. 774. Men det finns undantag när det gäller bilar, bilen ska ges istället det värdet den hade på brytdagen enligt prop.1986/87:1 s. 160 eftersom bilar sjunker snabbt i värde och det är därför värdet på brytdagen anses vara den mest rättvisa och dessutom pga makarnas redovisningsskyldighet enligt 9 kap. 3 § Äktenskapsbalken mellan bodelningsdagen och brytdagen. Sen så gäller som huvudregel enligt 11 kap. 7 § Äktenskapsbalken att varje make har rätt att vid fördelningen av egendom i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. När det gäller gemensam bostad och bohag så är den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag som rätt att få denna egendom mot att den löser ut den andra maken.

Behöver ni hjälp med bodelningen rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97716)