Före detta sambo har begärt skuldsanering

2020-11-18 i Skuldsanering
FRÅGA
Min fd sambo har gamla skulder sedan 1995, som han begärt skuldsanering för. Jag står som ägare på husbilen. Riskerar jag att kronofogdemyndigheten tar min husbil?Skulderna uppkom långt innan vi träffades 2002. Separerade 2015.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lagstiftning som hänvisas till i svaret återfinns i utsökningsbalken (UB).

Som huvudregel är varje person ensamt ansvarig för sin ekonomi och sina skulder, även i ett samboförhållande. Undantagsvis kan dock en skuldsanering få inverkan på den skuldsattes partner ifall de lever tillsammans. Eftersom att du och din f.d. sambo inte längre verkar leva tillsammans kommer inte heller hans eventuella skuldsanering beröra dig.

Det finns dock en s.k. presumtionsregel i 4 kap. 19 § UB, som innebär att kronofogden vid en utmätning utgår från att all den lösa egendom som finns i personens hem tillhör personen som utmäts. Det innebär att det enda som kan göra att du berörs av din f.d. sambos skuldsanering är om du har kvarlämnad egendom i hans fastighet. För att motverka att sådan egendom blir utmätt måste man bevisa att den aktuella egendomen antingen ägs av dig eller är samägd, 4 kap. 19 § UB.

Sammanfattningsvis betyder detta att du inte behöver oroa dig för din f.d. sambos skuldsanering, så tillvida att din egendom inte finns i hans besittning.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Elmer Mårtensson Wallhult
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (185)
2021-07-24 Kan ett arv påverka beslut om skuldsanering?
2021-07-08 Kan uthyrning av min lägenhet påverka skuldsaneringsbeslutet?
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?

Alla besvarade frågor (94152)