Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

2021-09-18 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Min dotter har en fast tillsvidare tjänst på 50%. Nu har det blivit en tjänst ledig i samma företag på 50% som min dotter vill ha. Har arbetsgivaren någon skyldighet att anställa henne? Hon har kvalifikationer för den tjänsten. Hon vill alltså få 100% i företaget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudprincipen i svensk rätt är att arbetsgivare har fri anställningsrätt vilket innebär att arbetsgivare fritt får välja vem som de vill anställa. En arbetsgivare har därför som utgångspunkt ingen skyldighet att anställa en viss person. Den fria anställningsrätten har dock några begränsningar, som exempelvis rätten till utökad arbetstid (25 a § LAS).

Enligt bestämmelsen i LAS ska utökad arbetstid för deltidsanställda prioriteras framför nyanställningar när arbetsgivaren har behov av av mer arbetskraft. Om arbetstagaren har rätt kvalifikationer för tjänsten kan denne använda sin företrädesrätt genom att anmäla sitt intresse av fler arbetstimmar till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska då först pröva om den deltidsanställda kan få utökad arbetstid. En förutsättning är att arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses.

En deltidsanställd kan alltså utnyttja sin företrädesrätt genom att anmäla sitt intresse till arbetsgivaren om att få fler arbetstimmar. Företrädesrätten innebär dock inte att man är garanterad att få anställningen. Regeln ger bara en företrädesrätt och inte en rättighet till en anställning. Om det är fler anställda som har anmält sitt intresse för utökad arbetstid ska en turordning fastställas (26 § LAS).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96369)