Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?

2021-11-01 i Preskription
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga gällande obetalda projekt/jobb. Finns det någon preskribering/tidsfrist gällande gamla obetalda jobb. Med andra ord, efter hur många månader förlorar leverantörer och frilansare rätten till ersättning för den utförda tjänsten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om en leverantör/frilansare förlorar rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit.

Att förlora rätten till ersättning efter att viss tid har förflutit kallas preskription. Regler om preskription finns i preskriptionslagen ("PreskL").

Preskriptionstiden är olika lång beroende på vem som är parter

Preskription sker efter att preskriptionstiden har förflutit. Preskriptionstiden för en skuld som uppkommit då en näringsidkare utfört en tjänst åt en konsument är tre år från tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). I annat fall är preskriptionstiden tio år (2 § första stycket PreskL).

En näringsidkare är någon som handlar inom ramen för en näringsverksamhet, det vill säga någon form av yrkesmässig verksamhet. En yrkesmässig verksamhet är en verksamhet som inte bara sker tillfälligtvis. Har tjänsten ett samband med denna verksamhet handlar alltså leverantören/frilansaren som näringsidkare. En konsument är någon som handlar huvudsakligen för enskilt bruk.

Utifrån informationen i frågan framstår det som att parterna är näringsidkare och konsumenter. Preskriptionstiden är som sagt i sådant fall tre år från tillkomsten av skulden (2 § andra stycket PreskL). Tillkomsten är tiden för avtalets ingående.

Preskriptionstiden kan förlängas

Preskriptionstiden kan förlängas. Om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tre år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § PreskL).

Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt (5 § PreskL):
1) Om konsumenten på något sätt erkänner skulden gentemot leverantören/frilansaren. Exempelvis om konsumenten gör en avbetalning eller på annat sätt uttryckligen erkänner att skulden finns.
2) Om leverantören/frilansaren skickar ett skriftligt krav på betalning eller en påminnelse om skulden till konsumenten.
3) Om leverantören/frilansaren vidtar rättslig åtgärd med anledning av skulden. Exempelvis om skulden åberopas mot konsumenten i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

Om skulden exempelvis uppkom år 2018 så preskriberas den i år, 2021. Men skedde ett preskriptionsavbrott 2020 så preskriberas skulden först 2023.

Sammanfattning

Preskriptionstiden för en skuld från en tjänst som en näringsidkare har utfört åt en konsument är tre år från tillkomsten. I annat fall är preskriptionstiden tio år. Sker ett preskriptionsavbrott börjar dock en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Tim Bjärtros
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (617)
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande

Alla besvarade frågor (98564)