Förskott på arv

2021-09-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mor vill ge bort sin bostadsrätt för att undvika att den tas upp i bouppteckning. Kan hon göra det? Det finns en bröstarvinge som hon inte vill ska ha något efter henne.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan såsom att din mor vill ge bort sin bostadsrätt till dig. För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingars arvslott

När en person avlider och det inte finns något testamente är det bröstarvingar som först och främst ärver. Med bröstarvingar menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Huvudregeln är att bröstarvingarna har rätt till sin laglott (hälften av arvslotten).

Ge bort tillgångar och egendom under den avlidnes livstid:

Det föreligger en presumtion att de gåvor som en arvlåtare givit sin bröstarvinge när hen lever utgör förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Dock finns det undantag till presumtionen, tex om arvlåtaren föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är tydligt att det inte är förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder i ditt fall att om din mor vill ge bort sin bostadsrätt till en annan bröstarvinge utan att det ska ses som förskott på arv kan INTE kraven som gör att det föreligger en presumtion uppfyllas.

Det förstärkta laglottsskyddet

Dock måste din mor komma ihåg att båda bröstarvingar har rätt till sin laglott det vill säga kan inte det faktum att din mor ger bort bostadsrätten inskränka på den andra bröstarvingens laglott. Vanligtvis behöver en arvinge som fått förskott på arv inte återbetala någon del av förskottet även om förskottet skulle varit större än hens arvslott (6 kap. 4 § första stycket ÄB). Det finns dock undantag till detta. Om gåvan gör att övriga bröstarvingar inte kan få ut sin laglott (hälften av arvslotten) och syftet med gåvan går att likställa med testamente kan den andra bröstarvingen bli återbetalningsskyldig. I sådana fall kan hen behöva betala tillbaka det som fattas för att övriga bröstarvingar ska få sin laglott (7 kap. 4 § första stycket ÄB).

Rekommendation

Det lättaste sättet att ge bort egendom så att det inte utgör förskott på arv är genom att upprätta ett gåvobrev eller testamente där det uttryckligen står att gåvan av bostadsrätten inte ska anses vara förskott på arv. Det omfattas då av den ena undantaget jag beskrev ovan. Dock måste din mor komma ihåg att båda bröstarvingarna har rätt till sin laglott det vill säga kan inte bostadsrätten som din mor vill ge till dig inskränka på laglotten för den andra bröstarvingen.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1290)
2021-12-07 Vad händer med förskott på arv när mitt barn har avlidit?
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?

Alla besvarade frågor (97716)