Förskott på arv och laglott

2021-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Hur är det med förskott på arv då det finns en universell testamentstagare med i testamentet?Vi är 2 barn som fått pengar av vår ensamstående mor innan hon avled. Min bror har fått 100 000 kr mer än mig. I testamentet ärver jag och min bror hälften och den andra hälften tillfaller en universell testamentstagare. Regleras förtidsarven ur dödsboet så att vi bröder får samma summa utifrån hela arvet eller kommer detta endast justeras i vår hälft av arvet? Ska dessa förtidsarv på något vis även regleras till den universella testamentstagaren andel?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då jag inte läst testamentet måste jag tolka testamentet utifrån de uppgifter du lämnat i din fråga. Jag tolkar testamentet som du och din bror förordnats en andel som motsvarar er lagstadgade så kallade laglott (7 kap. Ärvdabalken (ÄB)). Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Huvudregeln att förskott av arv ska avräknas på arvslotten gäller även för den som fått laglott (7 kap. 2 § ÄB).

En universell testamentstagare delar kvarlåtenskapen på lika villkor som andra dödsbodelägare.

Då till frågan hur man räknar ut andelar i denna situation. Kalkylen är: Förskottet + Behållningen i boet / Antal arvingar = Arvslott. Som redan nämnts: Halv arvslott = Laglott

Låt oss ta ett exempel:

100 000 i förskott på arv500 000 kr i behållning i boet efter död

100 000 kr + 500 000 kr = 600 000 kr (Förskott + Behållning i boet)

600 000 kr / 2 arvingar = 300 000 kr som är arvslott

300 000 / 2 = 150 000 kr = laglott (laglott är halva arvslotten)

Resultat:

Arvinge 1 (ex. du) 150 000 kr

Arvinge 2 (ex. din bror) 50 000 kr (150 000 kr - 100 000 kr (förskott))

Universell testamentstagare 300 000 kr

Totalt 500 000 krHoppas du fick svar på dina frågor.

Franck Olofsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1263)
2021-09-14 Den ena av tre syskon vill ta över den gemensamma moderns hus, hur går detta till på bästa sätt?
2021-09-11 Förskott på arv till syskon
2021-09-06 Inskränker ett förskott på arv min laglott?
2021-08-31 Vad ses som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95663)