Förskott på arv till syskon

2021-09-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Min bror har avlidit. Ogift och inga barn. Båda föräldrarna borta. Jag och min andre bror ärver men vi är oense om fördelningen. Min bror anser att jag har fått förskott på arvet då min avlidna bror ett år innan dödsfallet gav min dotter, dvs systerdotter, en summa pengar till en häst. Fråga: kan man åberopa förskott på arv när man ärver efter syskon? Att vår avlidna bror ville stötta sin systerdotter ekonomiskt var hans fria val tänker jag. Han var fullt frisk fram till plötsligt dödsfall.Dessutom fick min andre brors barn en skogsfastighet 2019 av vår nu avlidna bror.
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken.

Där stadgas att gåvor alltid räknas som förskott på arv när de sker till en bröstarvinge (ens barn). När man ger gåvor till andra, t.ex din systerdotter, så ska det inte räknas som förskott på arv om din avlidna bror inte uttryckt detta. (6 kap. 1 § ÄB).

Jag tolkar dig som att din bror inte velat att någon avräkning ska ske. Dessutom har gåvan skett till ditt barn och inte dig. Slutsatsen är alltså att någon avräkning inte ska ske.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, behöver du ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår juristbyrå. Vi har öppet vardagar 10 – 16 och du når oss på 08-533 300 04

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?