Förtal i större tidning

FRÅGA
Hej. Jag har blivit utsatt för ett omfattande förtal av en större tidning såsom privatperson. Hur bedömer ni ett ev åtal i denna fråga? Och var ligger i så fall nivån för skadestånd?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du uppger att det rör sig om förtal i en störretidning är det den ansvarige utgivaren på tidningen i fråga som är ensamtansvarig för detta (enligt tryckfrihetsförordningen 8 kap. 1 §, se här).Vad gäller åtal för förtal i ett grundlagsskyddat medium, exempelvis en tidning,är det Justitiekanslern (JK) som är ensam åklagare (enligt tryckfrihetsförordningen9 kap. 2 §, se här). Det är alltså JK som beslutarom förutsättningar för åtal föreligger eller inte. Åtal för förtal får endastväckas om det kan anses påkallat frånallmän synpunkt av särskilda skäl (se här).Ribban för åtal ligger alltså högt och det är mycket sällsynt att JK väckeråtal för yttrandefrihetsbrott i form av förtal. Eftersom jag inte känner tillnågra detaljer om vad du blivit utsatt för är det svårt att uttala sig omsannolikheten att JK skulle väcka åtal i fallet, men i allmänhet är det somsagt mycket ovanligt att så sker.

Om JK inte väljer att gå vidare är den enda möjligheten attgöra det själv. Det kan ske antingen genom att man driver ett s.k. enskilt(straffrättsligt) åtal (ev. inklusive en skadeståndstalan) eller genom att man enbart begär skadestånd i en civilrättsligprocess (exempelvis för allvarlig kränkning genom brott enligt skadeståndslagen2 kap. 3 §, se här).(I båda dessa fall ska man dock vara medveten om att det kan få ekonomiskakonsekvenser i form av rättegångskostnader.) Storleken på ett eventuelltskadestånd som kan utkrävas beror på hur omfattande förtalet är,vilken typ av missaktande uppgift som spridits etc.

Hör gärna av dig om du undrar över något mer!

Vänligen

Sebastian Caicedo Gordh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (126)
2021-01-15 Är det censur när Twitter och Facebook hindrar publicering av vissa inlägg?
2020-12-27 Var går gränsen för yttrandefriheten?
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

Alla besvarade frågor (88421)