Förvaltarskap åt mor med Demens

FRÅGA
Hej! Min bror ansöker om förvaltaskap godmanskap förvalta egendom för min mor. Jag anser att han inte ska vara god man. Min mamma är dement och klarar inte av att sköta ekonomin. Vad kan jag göra för att HSG vill ha en god man som inte tillhör oss bröder. Risken finns att det kan bli tvister mellan oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det skall först och främst nämnas att det inte framgår av din fråga vad för egendom som skall förvaltas. Jag utgår ifrån att det är ekonomin, m.m. då du nämner att din mor inte kan hantera sin ekonomi.

Utredning

11 kapitlet i föräldrabalken (FB) behandlar om god man och förvaltare.
Det framgår av detta kapitel att kan en förmyndare på grund av sjukdom eller någon annan orsak inte utöva förmynderskapet, skall överförmyndaren förordna god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter (11 kap. 1 § FB).

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § FB).

Vid val av en god man eller förvaltare ska man beakta det huvudsakliga syftet med förvaltarskapet. Består uppdraget främst i att sörja för huvudmannens person bör en släkting eller annan närstående utses. Om det är mer krävande egendomsförvaltning eller liknande är det mer lämpligt att välja en kvalificerad yrkesperson (11 kap. 12 § FB).

Sammanfattningsvis
HSG torde anse att förvaltande av eran mors bostad och ekonomiska angelägenheter är en mycket omfattande uppgift och därför bör någon utomstående anses mer kvalificerad som god man för eran mor. Men detta skall ej hindra er från att utse en god man som ni anser är mer lämplig.

I erat fall bör ni kontakta ansvarig för HSG och redovisa ovanstående rättigheter. Är fallet sådant att dom fortfarande inte accepterar det kan ni även upprätta ett avtal som reglerar hur ni skall gå tillväga då ni inte är överens med varandra.

Men med beaktande av att en sådan oro finns, kanske det är mer lämpligt att någon utomstående har hand om eran mors förvaltarskap.

Med vänliga hälsningar,

Mahdi Sadegh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (417)
2020-03-29 Vad krävs för att få en god man?
2020-03-29 Vad betyder "liknande förhållanden" i 11 kap. 4 § FB?
2020-03-26 Hej! Hur ska göra för att få en förvaltare och min syster till bordet hos öfn.
2020-03-18 Vart hittar man ansökan om att säga upp sin förvaltare?

Alla besvarade frågor (78653)