Förvaltning av arv till minderårig

2021-03-08 i Testamente
FRÅGA
Jag har barn som är minderåriga och jag inte lever ihop med pappan. Hur skall jag då vid händelse av min död vara säker på att barnet får min egendom. Jag vill inte att pappan skall kunna komma i åtnjutande av arvet. Kan jag skriva ett testamente där istället en särskild förvaltare utses och förvaltar arvet tills barnen kommer i ålder för att få delar av arvet. Tänker att de får det i "portioner" när de är över 20 år. Finns det andra (banker/förvaltare) som tar på sig denna särskilda förvaltning då jag inte har någon i min krets att utse/tillfråga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör minderårigas arvsrätt, vilket i första hand aktualiserar ärvdabalken och i andra hand föräldrabalken.

Eftersom du och dina barns pappa inte lever tillsammans så antar jag att ni inte är gifta. Om det stämmer så omfattas ni således inte av 3 kap. 1 § ärvdabalken som ger den efterlevande maken rätt att överta kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Detta innebär i sin tur att det är dina barn som kommer ärva din egendom när du går bort (2 kap. 1 § ärvdabalken).

I och med att dina barn är minderåriga så är huvudregeln att den som är under 18 år inte får råda över sin egendom mer än vad som framgår av lag eller villkor vid förvärv genom testamente (9 kap. 1 § föräldrabalken).

Jag uppfattar inte av frågan om ni har gemensam vårdnad över barnen eller inte, men för frågan så utgår jag från det. Detta innebär att ni båda är barnens förmyndare (10 kap. 2 § första stycket föräldrabalken), vilket i sin tur gör att barnens pappa blir ensam förmyndare om du dör och därmed får förvalta barnens arv (10 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken).

För att den efterlevande föräldern inte ska få tillgång till barnens arv kan du upprätta ett testamente med villkor att rätten till egendomen kommer med särskild överförmyndarkontroll. Om arvet överstiger ett visst belopp sker detta automatiskt (16 kap. 11 § föräldrabalken). Har detta gjorts får medlen inte tas ut utan överförmyndarens samtycke (13 kap. 8 § föräldrabalken). Överförmyndaren är ingen du behöver utse själv, utan tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den som har förmyndaren är folkbokförd. Finns det ingen behörig överförmyndare för er kommun utövas tillsynen av Stockholms kommun (16 kap. 2 § föräldrabalken).

Vid formulerandet av testamentet är det viktigt att formkraven för testamentet är uppfyllda. Dessa återfinns i 10 kap. ärvdabalken och innefattar bl.a. att testamentet ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis i ditt fall behöver du bara se till att upprätta ett giltigt testamente med villkor om överförmyndarkontroll och hur utdelningen ska se ut. På så sätt kommer pappan till dina barn inte få kontroll över arvet.

Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid på http://www.lawline.se/boka.
Linn Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94151)