Fråga om åtal eller åtalsunderlåtelse för ung lagöverträdare

2021-11-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Min dotter har blivit tagen för snatteri/ringa stöld och vid den händelsen uppstod en situation då min dotter slår till en civilklädd butikskontrollant och får du våld mot tjänsteman.Till saken hör att tjejen som var med min dotter tvingade min dotter att stjäla (enligt min dotter),min dotter har adhd autism och gad hon får panik när en okänd person tar tag i henne vilket den civilklädda butikskontrollanten gjorde.Min fråga är nu hur långt kan detta gå för en tidigare ostraffad 16årig tjej med dessa svårigheter?Får jag som ensamstående mamma med sjukersättning står för eventuella rättegångskostnader?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser i rättegångsbalken

Enligt (20 kap. 6 § rättegångsbalken) har åklagaren en skyldighet (åtalsplikt) att åtala för brott om åklagaren förutser en fällande dom. Samtidigt finns det en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i (20 kap. 7 § rättegångsbalken). Paragrafen om åtalsunderlåtelse gäller generellt men om den misstänkte är under 18 år ska i stället (16-22 §§ lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare) som innehåller bestämmelser som numera kallas straffvarning (tidigare åtalsunderlåtelse) användas. Den lagen har företräde framför bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i rättegångsbalken som innehåller bestämmelser som numera kallas straffvarning (tidigare åtalsunderlåtelse) användas. Den lagen har företräde framför bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i rättegångsbalken.

Bestämmelser i lagen om unga lagöverträdare

Enligt (17 § lagen om unga lagöverträdare) får straffvarning beslutas om den unge blir föremål för sådan åtgärd som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas vad som är lämpligast för den unge. Det kan på ett allmänt plan sägas råda en presumtion mot åtal när det gäller unga lagöverträdare. Regleringen bygger i stället på tanken att ansvaret för ungdomar som begår brott i huvudsak ska vila på socialtjänsten och inte kriminalvården.

Ett beslut om straffvarning förutsätter att skuldfrågan är klarlagd. Vidare kan åtalsunderlåtelse ske om man kan åstadkomma lika bra eller bättre behandlingsåtgärder vid straffvarning som om åtal väcks. Det är åklagaren som ska bedöma vilka åtgärder som är lämpligast. Om det uppenbarligen är fråga om en gärning som är en tillfällighet och polisens och åklagarens ingripande innebär en varning kan straffvarning aktualiseras. Det ställs inget krav på att gärningen är ringa. Mot bakgrund av ändamålet med lagen om unga lagöverträdare skulle jag tro att åklagaren väljer att inte väcka åtal. I stället kommer åklagaren förmodligen att kontakta socialtjänsten eller välja en annan åtgärd som innebär att din dotter får stöd. Men annan åtgärd avses exempelvis att din dotter får stöd av dig som förälder eller annan anhörig. Det är givetvis spekulationer från min sida men jag har åtminstone svårt att se varför åklagaren skulle välja att ta detta till domstol. Att din dotter är ostraffad sedan tidigare samt har autism och adhd är någonting som talar emot detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2733)
2022-01-13 Förstöra eller undanhålla bevisning i åtal mot en själv?
2022-01-10 Är det olagligt att köpa ut snus till en person under 18 år?
2022-01-09 Gallring ur belastningsregistret vid flera brott med olika preskriptionstid
2021-12-29 Hur lång är preskriptionstiden för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (98494)