Fråga om bilförmån

2014-10-13 i Fordonsskatt
FRÅGA
Hej! Jag driver ett byggföretag AB där endast jag är anställd. Har 2st jobbbilar i företaget 1st lätt flaklastbil samt en mindre skåpbil. Dessa är inredda med verktygsskåp och används endast till verksamheten. Företaget har också en personbil som jag betalar förmånsvärde för. Frågan är då, räcker det att jag betalar förmånsvärde endast för personbilen?För idag ingen körjournal i arbetsbilarna,
SVAR

Hej,

Skattereglerna avseende bilförmåner är endast tillämpliga vid fall då en bil, som tillhör arbetsgivaren/verksamheten, utnyttjas för privatbruk. Bestämmelserna om bilförmån finns i 61 kap. 5-11 §§ inkomstskattelagen (IL).

Förutsatt att du utnyttjar dina två st. jobbilar endast i samband med verksamheten, ser jag ingen anledning med hänvisning till ovanstående lagrum för dig att betala bilförmån för dessa två bilar.

Av 61 kap. 11 § IL framgår det vidare att om du endast utnyttjar personbilen i ringa omfattning för privatbruk är du inte skyldig att betala bilförmån för denna. Enligt skatteverkets handledarinstruktion anses "ringa omfattning" utgöra användandet av bilen vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på 100 mil. Se närmare här.

Med vänlig hälsning,

Sina Amini
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordonsskatt (3)
2014-12-18 Vem är skattskyldig för fordonsskatt?
2014-10-13 Fråga om bilförmån
2010-02-23 Dansk fordonsskatt

Alla besvarade frågor (91347)