Fråga om förvaring av skjutvapen

2021-10-31 i Övriga brott
FRÅGA
Om en person har licens och har vapnet i huset inte i något vapen skåp vad är straffet för detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vapenlagen

Av (5 kap. 2 § vapenlagen) framgår att ett skjutvapen som inte brukas ska förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsställe. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om förvaring i (5 kap. 1-3 §§) i fråga om skjutvapen eller ammunition döms till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § st. 1 c) vapenlagen).

Bestämmelsen om förvaring i säkerhetsskåp infördes år 2000 och syftar till att skärpa de generella reglerna om vapenförvaring. Det är inte längre godtagbart med s.k. "delad" förvaring av skjutvapen när det gäller vapen där tillstånd meddelats efter år 2000. Med säkert förvaringsutrymme ska förstås ett utrymme som är likvärdigt med säkerhetsskåp, exempelvis ett egenhändigt konstruerat säkerhetsskåp med kassun.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1045)
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?
2022-01-13 Är de tillåtet att ha sex med djur?
2022-01-11 Vad kan en domare som medvetet fattar olagliga beslut dömas för?

Alla besvarade frågor (98493)