Fråga om preskription av skatteskuld

2018-03-30 i Preskription
FRÅGA
HejJag har en vän som har en skatteskuldsom uppstod 2014. Den bör alltså preskriberas årsskiftet 2019/2020. KFM har hittills inte drivit in skulden då hen inte har tjänat tillräckligt och saknar tillgångar. Frågan är om preskriptionstiden kan förlängas om hen skulle tjäna så mycket att KFM börjar dra pengar på skulden?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns regler om preskription av skattefordringar i Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (1982:188) (SPL). 1 § SPL anger att lagen gäller i frågor om preskription av skatt som det allmänna, det vill säga staten, har rätt till och som drivs in med hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM).

Precis som du skriver bör skulden, för X (din vän), preskriberas vid årsskiftet 2019/2020, eftersom en fordran preskriberas, som huvudregel, 5 år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § SPL). Det finns dock möjligheter för Skatteverket att ansöka till Förvaltningsrätten om förlängning av preskriptionstiden med 5 ytterligare år (7, 8 §§ SPL). Förlängning av preskriptionstiden får göras av Förvaltningsrätten om någon eller flera av följande punkter är uppfyllda:

1. X överlåtit, undanskaffat eller saboterat indrivningen av skulden och det kan antas att X har gjort detta för att försvåra statens möjligheter att få betalt.
2. X saknat känd hemvist och det inte kunnat klarläggas var han uppehållit sig
3. X inte kunnat anträffas på känd hemvist inom Sverige och det inte har kunnat klarläggas vart han uppehållit sig och det kan antas att han hållit sig undan
4. X har stadigvarande vistats utomlands


Av det du skrivit med i din fråga verkar inte några av dessa punkter stämma överens för din vän X, då har inte Förvaltningsrätten någon möjlighet att förlänga preskriptionstiden. Det finns dock vissa andra förlängningar av preskription som kan ske, exempelvis som när anstånd med betalning beviljas, beslut om företagsrekonstruktion eller beviljat betalningsuppskov av KFM (4 - 6 §§ SPL).


Ett direkt svar på din fråga vore: nej, preskriptionstiden kan inte enbart förlängas på grund av att din vän X börjar tjäna mera pengar och att KFM därför börjar utmäta X:s pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (586)
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?
2021-04-23 Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

Alla besvarade frågor (92059)