Fråga om preskriptionstid vid utförande av tjänst mellan näringsidkare

2019-01-22 i Preskription
FRÅGA
HejJag som företagare har utfört tjänster åt ett annat företag under år 2017 och 2018 och fortfarande.Men jag har inte fakturerat dessa. Har jag fortfarande rätt att skicka faktura på så långt tillbaka i tiden?Inget avtal är gjort om hur betalningen skulle gå till.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har tillhandahållit och utfört en tjänst som näringsidkare till annan näringsidkare gäller en tioårig preskriptionstid, se 2 § Preskriptionlag (1981:130). Därefter förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran enligt 8 §. Det innebär i ditt fall att du fortfarande kan kräva att få betalt för utfört arbete.

Beträffande avtalsinnehåll vad gäller betalningssätt ska nämnas att det inte finns någon lag i svensk rätt som uttryckligen reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, utan området präglas av avtalsfrihet parterna emellan. Det finns inga särskilda krav för att skicka en faktura. Det bör rimligen innebära att i de fall där vissa villkor inte har berörts vid ett avtalsingående, inte begränsar rätten att få betalt enligt avtalet.

Vänligen,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (573)
2021-02-21 När inträder preskription?
2021-01-29 Vad är preskriptionstiden för skadestånd?
2021-01-24 Kan hantverkare kräva betalning efter 1.5 års tystnad?
2021-01-23 När preskriberas en fordran?

Alla besvarade frågor (89502)