Fråga om skadestånd för konsument vid avbeställning av vara

2021-10-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag och min sambo köpte och betalade en begagnad bil av ett företag lördag 23/10 - 2021 för 135 000 kr. Vi blev lovade att de skulle se över bilen, göra en rekonditionering, byta till vinterdäck (avtal på att de ingår i priset) och vi skulle få hämta bilen måndag eller tisdag nästkommande vecka (25 - 26/10). Under helgen såg vi över vår ekonomi och upptäckte att vi har överskattat den och tisdag 26/10 ringde vi bilfirman och informerade att vi ångrade köpet, bilen hade med andra ord inte levereras eller hämtas ut av oss som konsument än då bilen inte var färdig. Fredag 29/10 fick vi prata med chefen på bilfirman som säger att de vill ha en avgift på 10 000 kr för att betala tillbaka pengarna, det vill säga att vi får tillbaka 125 000 kr av 135 000 kr. Min fråga är om detta är rimligt, har de rätt att kräva en sån hög avgift?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen

Jag förutsätter att ni hade för avsikt att köpa bilen som privatpersoner av ett företag vilket innebär att konsumentköplagen är tillämplig.

Av (37 § konsumentköplagen) följer att om köparen avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning. Bilföretaget kan kräva ersättning för kostnader som de haft (rekonditionering, byte av däck och "se över bilen") för att ingå och fullfölja avtalet. Byte av vinterdäck ingick visserligen i priset men eftersom ni inte fullföljde avtalet innebär det att bilfirman lagt ned tid på att byta däcken i onödan.

Enligt (41 § konsumentköplagen) gäller att om säljaren häver köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för

1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,

2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt

3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

Som utgångspunkt gäller att säljaren har bevisbördan för de försluter han fått i och med att köparen hävt/avbeställt varan. Kostnader för att fullgöra avtalet varierar naturligtvis beroende på vad för slags avtal det rör sig om och på vilket stadium avbeställningen sker. I det här fallet har avbeställningen gjorts efter det att säljaren har sett över bilen, gjort en rekonditionering och bytt däck. Det kan också vara så att säljaren avstått från att sälja bilen till andra personer på grund av att han eller hon förväntat sig att sälja vara till er. Det förefaller dock långsökt i det här fallet eftersom köpet och leveransen av bilen är så pass nära i tiden.

Efter en google-sökning tycks 500 kr för byte av däck vara rimligt. En helrekond kostar mellan 1500 - 5000 kr. Att "se över" bilen vet jag inte vad som åsyftas. Det är dock säljaren som har bevisbördan för att han eller hon lagt ned kostnader på bilen motsvarande 10 000 kr. Mitt råd till dig skulle därför vara att be ett kvitto för att kontrollera att kostnaderna verkar rimliga. Ett annat alternativt är att kontakta konsumentverket och höra med dem vad som är rimligt. De kan ha standardavtal/formulär som gäller vid sådana här situationer.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1343)
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?
2022-01-11 Rätt att häva köpet efter ett reparationsförsök?
2022-01-10 Gäller reklamationsrätten när säljaren har utgett en kortare garanti?

Alla besvarade frågor (98493)