Frågor om arvskifte, dödsbo och rätt eller möjlighet att bo kvar

FRÅGA
Hej! Jag har en del frågor. De kommer snart ske ett arvskifte i min farfars dödsbo som mor kommer att ärva tillsammans med min fars bror.Huset har ärvst från min farfar till min far och hans bror. Och min far har precis gått bort hastigt och då tillfaller arvet min mor. Mina föräldrar har bott i detta hus (som fortfarande står på min farfar sen 1999).Dilemmat är skadorna i huset, mesta dels fuktskador, de var en person som inspekterade huset för något år sedan och då hittades ca16 anmärkningar i huset, mina föräldrar har inte kunnat återgärda skadorna på grund av ekonomiska och hälsoskäl. Kommer detta bli ett problem under bouppdelningen? Vad ska vi tänka på?Vad finns de för risker ?Huset ska säljas förr eller senare.Vi har inte hitta något kontrakt mellan medparterna gällande skötsel av huset..Vad finns det för besittnings rätt för min mor? Tacksamma för alla svar vi kan få på dessa frågor. Vad hade ni nu gjort? Mamma bor kvar i dödsboet just nu. Vad är det smartaste att göra? Med vänlig hälsning. :-D
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Såvitt jag förstår har din mor inga ekonomiska möjligheter att köpa loss andra halvan av huset från din farbror. Huset har också stora renoveringsbehov om jag uppfattat din fråga rätt, vilket din mor inte har möjlighet att betala för. Situationen är onekligen problematisk. Möjligheten för din mor att ta lån verkar dessutom vara begränsad.

Du undrar också om det eftersatta underhållet påverkar bodelningen i din fars dödsbo om jag tolkar din fråga rätt. Jag är inte helt säker på vad du menar med det, men jag skulle säga att det inte har med varandra att göra såvida inte dödsboet efter din farfar kräver någon slags ersättning från din fars dödsbo. Det är ju ägaren av en fastighet som generellt ska betala för dess underhåll.

Av din fråga tolkar jag det som att din mor önskar bo kvar i huset.

Först ska jag nämna något om besittningsskyddet och sedan ska jag gå igenom ett par möjliga lösningar på hur din mor skulle kunna bo kvar i huset om din farbror vill medverka till det.

Besittningsskydd:

Även om det inte finns något avtal om hyra kan vi på goda grunder anta att det gäller ett hyresförhållande mellan dödsboet och din mor. Jag antar att din mor och far betalade alla löpande kostnader för huset och då har de enligt min bedömning betalt för nyttjandet. Detta är ett villkor för att det skall vara hyresförhållande.

Det är ju dödsboet som för närvarande är ägare av huset. Om din mor skulle bo kvar på grund av besittningsskydd skulle det i så fall innebära att dödsboet inte kan avvecklas. Det är inte hållbart. Dödsboet kommer ju precis som du säger behöva sälja huset om nu inte din mor kan köpa andra halvan. Om dödsboet säljer huset kommer besittningsskyddet med all sannolikhet få ge vika för intresset för ägaren att sälja huset (se 12 kap. 46 § punkt 6 Jordabalken). Även om nyttjandet av huset inte skulle anses vara hyra utan bara ett allmänt nyttjande är utgången densamma.

Två möjliga sätt att hantera problemet:

Om din farbror går med på det så skulle dödsboet efter din farfar kunna välja att inte avveckla sig utan att "leva samman i oskiftat bo" som det heter. På det sättet skulle din mor kunna fortsätta nyttja huset. Det är dock inte alternativ jag rekommenderar. Dödsbon är inte tänkta att drivas vidare på detta sätt. Det verkar inte heller vara ett alternativ som är aktuellt enligt hur du formulerar din fråga.

En annan möjlighet är att dödsboet avvecklas och att huset övergår till din mor och din farbror med samäganderätt. Att de skriver ett samäganderättsavtal om hur huset skall förvaltas och ett nyttjanderättsavtal där det framkommer att det är din mor som får bruka huset.

Sammanfattning:

Jag hoppas du svar på några av dina frågor. Gällande din mors möjlighet att bo kvar finns det flera lösningar på detta om din farbror är villig att medverka, annars är det nog svårt att lösa det med tanke på din mors ekonomiskt svaga position. Detta svar är ju bara en översikt, om ni vill veta hur ni ska göra just i ert fall råder jag er att kontakta en jurist.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (994)
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Alla besvarade frågor (98547)