Gäller lagen om uthyrning av egen bostad före kontrakt?

2019-02-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående uppsägning vad gäller ett inneboendekontrakt. Kontraktet gäller hyresavtal för inneboende och med uppsägningstid 2 månader. Dock bor ju inte personen som står på lägenheten i lägenheten, utan det hyrs ut som inneboende för att inte blanda in föreningen i fråga. Så egentligen är det uthyrning i andrahand men kontraktet är skrivet som inneboende. Gäller lagen om uthyrning av egen bostad med 1 månads uppsägningstid eller är det 2 månader som står i kontraktet? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det handlar om en uthyrning av en bostadsrätt i andrahand och då gäller lagen om uthyrning av egen bostad, enligt 1 §. Lagen utgör ett minimiskydd för hyresgästen. Om parternas avtal i någon del strider mot lagen och är till nackdel för hyresgästen, är hyresgästen inte bunden av avtalet i den delen och lagen går före, enligt 2 § lagen om uthyrning av egen bostad.

Om det är hyresgästen som säger upp hyresavtalet medger lagen denne en uppsägningstid på en månad från närmaste månadsskifte, enligt 3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad. T.ex. om hyresgästen säger upp hyresavtalet den 12 augusti, upphör det att gälla den 30 september.

Om det är hyresvärden som säger upp hyresavtalet gäller tre månaders uppsägningstid från närmaste månadsskifte, eller längre tid om det är avtalat om fler månader i avtalet, enligt 3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad. Det är alltså okej att avtala om t.ex. fem månaders uppsägningstid för det fallet att hyresvärden säger upp hyresgästen, men inte färre än tre månader. Lagen garanterar alltså hyresgästen minst tre månader. Om hyresvärden t.ex. säger upp avtalet den 12 augusti, upphör avtalet att gälla den 30 november.

Svaret på din fråga blir beroende av vem av parterna som säger upp avtalet. En överenskommelse om kortare uppsägningstid för hyresvärden än tre månader är inte bindande för hyresgästen, utan då gäller tre månader även om ni har avtalat om två månader. Om ni inte har avtalat om på vems initiativ uppsägningen sker för att dessa två månader ska bli aktuella gäller innebörden i 3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?