Gäller underhållsskyldigheten när ena föräldern tillsammans med barnet flyttar utomlands?

2021-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej! En vän till mig har barn tillsammans med sin ex-sambo som nu ska flytta från Sverige till Australien med deras gemensamma barn. Min vän som en vårdnadshavare till deras gemensamma barn har skrivit under papper på detta och godkänt det. Kommer föräldern som bor kvar i Sverige ha någon som helst ekonomisk plikt när barnets andra vårdnadshavare har vårat barn 100%? Alltså att den måste betala någon slags underhåll eller dylikt? Måste föräldern som flyttar med barnet söka om ensamvårdnad eller hur funkar det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om personen som stannar i Sverige har underhållsplikt gentemot barnet, när barnet flyttar till Australien tillsammans med den andra föräldern.

Relevanta regler hittar vi i föräldrabalken (FB) och i socialförsäkringsbalken.

Inledningsvis kan sägas att föräldrar ska svara för underhåll av sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga (7 kap. 1 § FB). Om ena föräldern antingen inte är vårdnadshavare eller inte varaktigt bor tillsammans med barnet, uppstår en underhållsskyldighet för denne. Det s k underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat, kläder och fritidsintressen. Storleken på bidraget bestäms i första hand mellan föräldrarna, men kan även fastställas av domstol om en överenskommelse inte kan nås (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det är även möjligt att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan, om den föräldern hos vilken barnet inte bor hos inte betalar underhållet.

Underhållsskyldigheten gäller även om en av föräldrarna flyttar utomlands, eller om barnet ensamt flyttar utomlands. Poängen med underhållsreglerna är just att barnets försörjningsplikt uppfylls. Visserligen kan vissa regler skilja sig beroende på vilket land en part flyttar. Exempelvis kan Försäkringskassans möjlighet att ge underhållsstöd skilja sig beroende på vilket land barnet, själv eller tillsammans med annan förälder, flyttar till. Underhållsstöd är endast försäkrat om barnets förälder är bosatta i Sverige (5 kap. 9 § socialförsäkringsbalken). Undantag från denna regel kan göras om antingen föräldern är statsanställd, biståndsarbetare eller utlandsstuderande, eller om barnet ska studera på svensk utlandsskola på grundsskolenivå. Även reglerna för indrivning av underhållssbidrag kan skilja sig. Inom nordiska länder gäller oftast avtal och domar om underhållsbidrag, dvs de har samma verkan som i Sverige.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?