Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2018-10-15 i ARKIV
FRÅGA
Hej! När jag var under 18 så begick jag två brott. Ena var stöld för varor runt 3000 och andra brottet var fyndförseelse. Beställde hem ett belastningsregister eftersom att det har gått ca 5 år sen brotten begicks. Men nu när jag fick hem brevet så stod både åtalen kvar. Hur gick jag vidare med detta? Och kan det vara så att det fortfarande ska stå kvar? Ena brottet blev jag dömd till ungdomstjänst och andra brottet ungdomsvård. Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppgifter i belastningsregistret finns kvar olika länge beroende på vilken utgång som blivit. Uppgifterna kan gallras efter 3 år, 5 år, eller 10 år efter dom/ beslut. Alternativt efter 10 år efter att straffet blivit avtjänat. Uppgifter i belastningsregistret gallras alltså inte alltid efter fem års tid. Regler om när gallring ska ske finns i 16 - 18 §§ lag om belastningsregister.

I ditt fall är det fråga om två brott var påföljden varit ungdomstjänst samt ungdomsvård. Båda brotten har begåtts efter det att du fyllt 18 år. Ungdomstjänst samt ungdomsvård efter det att personen fyllt 18 år är uppgifter som gallras från belastningsregistret först efter 10 år. Detta följer av 17 § punkt 6 och 8. Detta innebär alltså att uppgifterna om de brott du för 5 år sedan begått kommer finnas kvar i belastningsregistret i 5 år till.

Skulle det vara fråga om sluten ungdomsvård gallras inte uppgiften förrän efter 10 år efter det att ungdomsvården slutförts. Detta följer av samma paragraf punkt 5.

Du kan läsa mer om hur länge olika uppgifter finns kvar i belastningsregistret på polismyndighetens hemsida, här.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (177)
2020-07-28 Kommentar på uträkning av utköpspris för samägt boende
2020-07-16 Får man chatta med yngre personer via specifika appar för TV-spel?
2020-05-27 Skillnad mellan begreppen skall och bör.
2020-04-30 Skolfrågor och Lawlines policy

Alla besvarade frågor (82773)