Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2019-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om en person döms för tjänstefel och påföljden blir dagsböter. Hur länge blir det då synligt i belastningsregistret och är det något som brukar påverka vid utdrag i registret vid en frågan från en arbetsgivare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3§ 1p. Lag om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i frågan har döms till. Av frågan framgår att påföljden är dagsböter vilket innebär att det kommer att finnas kvar i belastningsregistret i fem år efter domen (17§ 1p. Lag om belastningsregister).

Huvudregeln är att det bara är du som kan begära utdrag ur belastningsregistret om dig själv. Du har rätt att få ut ett begränsat registerutdrag utan kostnad bland annat om det behövs för att du ska få tillstånd att resa i ett annat land och i vissa yrken i vilka man arbetar med barn och ungdomar (9§ 1p. Lag om belastningsregister). Även vissa myndigheter har rätt att få ut uppgifter om dig (6§ 1p. Lag om belastningsregister). Däremot har inte en arbetsgivare någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret.

Dock finns det inget förbud mot att undersöka om någon är tidigare dömd därför kan en arbetsgivare inför rekrytering begära att den arbetssökande lämnar in en kopia av utdraget. Vilka uppgifter som framgår av registerutdraget stadgas av förordningen om belastningsregister och varierar beroende på vem som begär ut registerutdraget.

Med vänliga hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2396)
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?
2020-07-30 Betala avgift för att få ut ett arv? En fråga om vad som sannolikt är ett bedrägeri av typen "Nigeriabrev" (eng: "Advance-fee scam")

Alla besvarade frågor (82582)