Gåva av fastighet med villkor

2021-11-20 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Vad måste ingå i ett gåvobrev? Hur mycket kostar det att få hjälp av er? Det handlar om att min halva del i ett fritidshus ska stå på mina två barn. Vilka krav kan jag ställa för att fritidshuset ska finnas kvar i familjen om mina barn gifter sig? Hur formulerar jag det rent juridiskt på papper? Vistelserätt för min del? Vad innebär ett gåvobrev? Om det inte ska ses som ett förskotts arv, vad betyder det, om det skull gör det el inte? Det finns säker många fler frågor som jag borde ställa men det här är nytt för mig. På vilket sätt kan jag få hjälp av er?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad ska ingå i ett gåvobrev

När det kommer till gåva av fastighet gäller reglerna i Jordabalken (JB). Enligt 4 kap 29 § JB sägs att det som anges i 4 kap 1 § JB även ska gälla i fråga om gåva. I 4 kap 1 § JB anges olika villkor för köp av fastighet som då även ska gälla för gåva. Här framgår att ett gåvobrev ska vara skriftligt, med underteckning av den som ger gåvan och den som tar emot gåvan. Alltså måste både du och dina två söner underteckna gåvobrevet. I brevet ska även uppgift om vad det är som ges i gåva framgå. Här är det viktigt att gåvan är möjlig att identifiera och därför krävs en hänvisning till en specifik fastighet med en specifik adress. Ett gåvobrev måste även innehålla en överlåtelseförklaring. T. ex jag ger fastigheten X till Y som gåva.

För att en gåva ska fullbordas krävs att handlingen skrivs under av alla parter. När det är gjort är gåvan fullbordad.

Möjlighet att kvarhålla fritidshuset i familjen

När det kommer till möjligheten att förhindra att fritidshuset skulle övergå till annan om sönerna gifter sig kan du skriva in ett villkor i gåvobrevet om att fritidshuset ska utgöra enskild egendom.

Enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄB) ska allt som är giftorättsgods ingå vid en eventuell skilsmässa. Giftorättsgods är egendom som en make/maka äger. Enligt 7 kap 1 § ÄB gäller att enskild egendom inte är giftorättsgods. För att göra något till enskild egendom kan det ske genom gåva med villkor att det ska vara makens/makans enskilda egendom enligt 7 kap 2 § 2 p. ÄB.

Det innebär att ifall du inför ett villkor om att egendomen ska vara dina söners enskilda egendom så ska fritidshuset inte ingå vid eventuell skilsmässa om sönerna har gift sig och sedan skilt sig. Det kommer att tillhöra dina söner.

Du kan också införa ett villkor om överlåtelseförbud i gåvobrevet. Överlåtelseförbudet gäller även mot tredje man, vilket framgår av NJA 1998 s. 135 (Uttalande från Högsta domstolen, vilket har i princip samma verkan som lag). Det innebär att ifall dina söner skulle överlåta fastigheten ska överlåtelseförbudet gälla och ett eventuellt avtal mellan dina söner och deras fruar blir ogiltigt.

Vad kostar extra hjälp

För det här svaret kostar ingenting.

Ifall du behöver mer hjälp finns det möjlighet att boka tid hos en av våra jurister på Lawline. Du kan boka tid via länken http://lawline.se/boka. Det är kostnadsfritt att skicka in en förfrågan och du kan fråga om det finns ett fast pris. Annars gäller 2000 kr/timme inklusive moms för privatpersoner.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von Gohren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (603)
2022-01-25 Plantering av häck på gemensam tomtgräns
2022-01-24 Hur ändrar man fastighetskod från industrienhet till småhusenhet, vad kan bli problematiskt?
2022-01-15 Ingår kvarlämnat lösöre vid gåva av en fastighet?
2022-01-09 Vad bör man tänka på vid förvärv av hus på ofri grund?

Alla besvarade frågor (98655)