GDPR och privata bilder

2018-05-06 i PUL/GDPR
FRÅGA
Jag vet inte om det finns nedskrivet i nån lag. Men när man tar kort där man får okända människor med på bilden så ska man vara försiktig vid publicering på nätet om man kan känna igen enskilda personer. Så man har rätt att publicera bilden, men ska visa hänsyn. Och man ska visa extra hänsyn om det finns barn med på bilden. Det är åtminstone så jag uppfattat att det fungerar idag.Kommer det på nåt sätt ändras när nya GDPR lagen träder i kraft. Kommer det blir strängare regler när man vill publicera bilder på nätet när bilden innehåller människor. Jag kan inte se att det ändras för då måste man väl först ändra i upphovsrätten. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av sättet på vilket du ställer din fråga, förstår jag det som att den rör bilder som du tar privat, utan något kommersiellt intresse.

GDPR – EU:s nya dataskyddsdirektiv, som reglerar behandling av personuppgifter och som är tänkt att stärka den personliga integriteten – innehåller striktare krav på behandling av personuppgifter än personuppgiftslagen (ofta kallad PUL), som är den lag som kommer att ersättas av GDPR senare i maj 2018. Personuppgifter kan utgöras av bilder på andra.

Enligt Artikel 2.2.c GDPR (s 32 i dokumentet) är direktivet dock inte tillämpligt på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. Motsvarande bestämmelse finns idag i 6 § PUL. Du som privatperson omfattas alltså varken av PUL:s eller GDPR:s krav på behandling av personuppgifter.

Det finns inte heller i övrigt några särskilda förbud om privat bildpublicering på internet. Det är endast om publiceringen innebär förtal eller liknande som den är otillåten.

Jag kan slutligen tillägga att upphovsrätten rör andra frågor än din. Upphovsrätten reglerar en upphovspersons rätt till sitt verk, och skyddar mot andra personers intrång i verket. Din fråga rör istället upphovspersonens möjligheter att publicera sina bilder.

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?