Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt

FRÅGA
HejMin sambo och jag fick min sambos föräldrars bil (bättre begagnad) när dom köpte en ny. Jag har varit med och betalat hälften av alla om kostnader så som reparationer, nya däck mm. Vi har två bilar varav en har vi köpt tillsammans och den står på mig, så vi har båda använt båda bilarna och inte haft öronmärkt att den ena bilen är min och den andra bilen hans. Utan vi har levt och verkat utifrån att båda bilarna är våra tillsammans.Nu när vi ska separera så är bilen från hans föräldrar helt plötsligt enbart hans och vill jag ha den får jag köpa den av honom till marknadspris. Detta är något som hans föräldrar har sagt till honom och en idé som min sambo tycker är rimlig. Det finns inga gåvobrev om att bilen just är öronmärkt till honom och hade jag vetat det hade jag inte varit med och betalat på en bil som inte var min. Undrar om detta är rimligt och rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagens regler

Det som gäller för dig och din f.d sambo är reglerna i Sambolag (2003:376) (hädanefter SamboL). Vid en separation mellan sambo där ni flyttar isär anses ert samboförhållande avslutat, se 2 § SamboL. Vid en separation kan en av er begära att en bodelning ska göras, se 8 § SamboL. Regeln är s.k. dispositiv, vilket innebär att två sambor på förhand kan avtala om att det inte ska ske en bodelning vid separationen, se 9 § SamboL. Eftersom du inte nämner något sådant avtal utgår jag från att det inte finns, och att du har rätt att begära en bodelning för att reda ut egendomsförhållandet mellan er båda. Det som då ska utredas är hur egendomsförhållanden såg ut den dagen samboförhållandet avslutades. Vid en bodelning mellan sambor gäller som huvudregel att den gemensamma bostaden och bohaget (möbler osv i det gemensamma hemmet) utgör samboegendom, se 3 § SamboL. Det avgörande här är att egendomen ska vara en del av bohaget och vara förvärvat för gemensamt bruk.

Bilen utgör inte samboegendom

Av lagtexten framkommer att det endast är bostad och bohag som utgör samboegendom, och som därför omfattas av bodelningen. Detta innebär att övrig egendom, som mycket väl kan vara parets gemensamma egendom, inte ingår i en bodelning mellan sambor. Kort sagt, bilen utgör i ert fall inte samboegendom eftersom den inte ingår i bohaget, och ingår därför inte i bodelningen. Det finns därför inget direkt lagstöd för att bilen, på dessa grunder skulle utgöra gemensam egendom.

Dold samäganderätt

Det sagda innebär inte automatiskt att bilen enbart tillhör din f.d. sambo. Vid gemensamma förvärv talas det inom juridiken om samäganderätt. Detta är fallet när två personer till exempel förvärvar en båt tillsammans och båda står på alla papper. Dold samäganderätt är däremot ett begrepp som innebär att en part har ett rättsligt grundat krav på att få äganderätt till halva egendomen, trots att den inte "på papper" kan anses vara en direkt delägare. Högsta domstolen har i exempelvis NJA 1980 s. 705 och NJA 2013 s. 242 diskuterat dold samägande rätt, och av den samlade praxisen kan tre rekvisit för dold samäganderätt konstateras:

1.Egendomen ska vara förvärvad för gemensamt bruk

2.Den part som inte står som ägare ska ha bidragit till förvärvet ekonomiskt

3.Den gemensamma partsavsikten mellan samborna ska från början ha varit att egendomen var avsedd att ägas gemensamt.

Skulle s.k dold samäganderätt vara aktuell är Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämplig på egendomen, och enligt dess 1 § är huvudregeln att egendomen tillhör delägarna med lika delar om inget annat kan visas.

Slutsats

Det är inte möjligt att med hundra procents säkerhet säga exakt hur utfallet blir men utifrån din fråga och det som i rättspraxis har sagts om dold samäganderätt skulle jag säga att det finns en stor möjlighet att bilen enligt reglerna om dold samäganderätt tillhör er båda. Detta eftersom båda har bidragit ekonomiskt, bilen gavs till er båda som gåva och inställningen från början har varit att ni tillsammans ska äga och bruka bilen.

Vill du ha hjälp med att driva saken vidare rekommenderar jag dig att vända dig till våra jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel Högman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?