Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad

2021-06-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Mitt barns pappa vill att barnet absolut ska stå skriven hos honom, trots att vi bor lika nära grundskolan som barnet ska börja i om två år, vi har delad vårdnad. Om han skulle vilja flytta om ett tag så måste jag godkänna flytt för barnet via Skatteverket som jag förstår det, men vad händer om jag inte godkänner barnets flytt. Då driver jag det rättsligt? Att barnet ska stå skrivet hos mig för att barnet inte ev ska behöva byta skola/tillhöra en annan skola i framtiden. Kontaktar jag tingsrätt i ett sånt läge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om du motsätter dig en ansökan om barnets flytt när ni har gemensam vårdnad. Regler om vårdnad finns i Föräldrabalken (FB) och regler om folkbokföring finns i Folkbokföringslagen (FOL).

Allmänt om vårdnad
Vid gemensam vårdnad ska beslut som rör barnet tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § FB). Det innebär att båda föräldrar måste vara överens om större och mer ingripande beslut men vissa beslut av enklare karaktär kan vårdnadshavaren fatta på egen hand exempelvis som berör den dagliga omsorgen. Barnets folkbokförs anses dock ha en sådan betydelse att båda vårdnadshavarna måste besluta om det gemensamt. Det är viktigt att poängtera att barnets bästa är avgörande i alla beslut som rör vårdnad, även att hänsyn tas till barnets vilja i relation till dess ålder och mognad. (6 kap. 2 a § FB)

Barns folkbokföring
En anmälan om barns folkbokföringsadress ska undertecknas av barnets vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare underteckna. Barnet får folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om (7 a § FOL). Om endast en av vårdnadshavarna gör en flyttanmälan ska den andra vårdnadshavaren underrättas och ges tillfälle att samtycka till flyttanmälan. Om den andra vårdnadshavaren inte samtycker till flyttanmälan kommer anmälan att avvisas av Skatteverket (30 § FOL). Skatteverket ska därefter utreda vart barnet ska vara folkbokfört och eventuellt folkbokföra barnet utan en anmälan. (se Skatteverkets hemsida)

I din situation
Du beskriver att ni har gemensam vårdnad vilket innebär att beslut om barnets flytt ska vara gemensam. Det framstår även som att ni är oense om vart barnet ska vara skrivet, hos pappan eller hos dig, vilket innebär att en eventuellt inskickad flyttanmälan kommer att avvisas hos Skatteverket.

Mitt råd i denna situation är att vända er till familjerätten i er kommun som erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och försöker lösa frågan om barnets bosättning på den vägen. Även Skatteverket bör kunna förtydliga situationen om du vänder dig direkt dit. Skulle detta inte vara tillräckligt finns det möjlighet att ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Följden av en ändring i vårdnaden är att du själv skulle kunna ta alla beslut som berör barnet utan den andra förälderns samtycke. Det sistnämnda kan däremot bli fråga om en långdragen process som riskerar att leda till ett icke-önskat utfall och som inte är till fördel för barnets bästa.

Hoppas att ovanstående besvarade din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!

Fredrika Sköld
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94603)