Häktning av rätten, ex officio

FRÅGA
Får Rätten självmant,utan att Åklagaren begärt häktning, besluta om att en åtalad som är på fri fot vid domen, skall häktas vid en fällande dom
SVAR

Hej och tack för din fråga

Rätten har enligt rättegångsbalken (RB) 24:17 en möjlighetatt ex officio (av egen kraft) ta upp och pröva en fråga om att en häkta en åtalad personutan att en åklagare framställer en sådan begäran. Åtalet måste dock rörasådana gärningar som medger häktning enligt 24:1 RB, alltså att åtalet rör engärning där ett års fängelse kan vara påföljd vid fällande dom samt att detfinns en risk för att den åtalade försöker fly undan lagföring, fortsätter attbegå brott eller försöker försvåra utredningen av brottet.

Här finns en länk till rättegångsbalken här

Jag hoppas du fått svar på din fråga

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (230)
2021-02-11 Ersättning för häktning
2021-02-11 När kan du bli gripen?
2021-01-24 Hur stor är risken för att bli häktad om man på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som har över 2 års fängelse på straffskalan?
2021-01-12 Butikskontrollant - envarsgripande?

Alla besvarade frågor (89569)