Hantera skadeståndsmål mot underårig

FRÅGA
Hej!Vi har en 15 åring som har fått en dom på sig. Misshandel. Vi som vårdnadshavare har nu av brottsoffret fått ett skadestånd genom att det ska ha varit vårt föräldraansvar. Kan inte riktigt termerna på hur man skriver. Vi ska alltså betala den misshandlade en summa. Vi förstår att pojken ska betala skadestånd. Och det är inte mer än rätt.Detta hände under skoltid. Vi som föräldrar har gjort ALLT I VÅR MAKT för att se efter vår son som har två diagnoser. Vi har fått från flera instanser att vi gör allt. BUP, SOCIALEN, SKOLAN. Att få detta kastat i ansiktet var ett hån. Vi har verkligen inte suttit med händerna i kors utan har kämpat för att vår son ska få den hjälp han behöver i skolan och på fritiden. Vi förstår att detta är ett sätt för den andra parten att få in mer pengar. Men vi har och gör fortfarande ALLT för att få vår son på rätt köl. Samt så fick vi reda på denna stämning samma eftermiddag som misshandelsdomen gick upp i tingsrätten. Snacka om slag i magen. Detta känns SÅ fel. Kan man gå vidare med detta? Vår spontana tanke är att det är SKOLAN som har brustit i sitt ansvar att ha reda på vår son. Han har en stödperson som ska vara honom tillgänglig under hela skoltiden. Förebygga sådana händelser.. mvh två frustrerade, ledsna och besvikna vårdnadshavare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan föräldrar bli skadeståndsskyldiga för skada barnet orsakat?

Även i de fall föräldrar inte varit oansvariga, men ändå får betala skadestånd, beror på att det finns ett strikt ansvar för skador som barn ger upphov till. Detta regleras i 3 kap. 5 § skadeståndslagen och innebär att en förälder som har vårdnaden om sitt barn är tvungen att betala för skador som barnet orsakar genom brott. Det spelar ingen roll huruvida förälder själv kan anses vårdslös. Ansvaret inträder per automatik.

Kan personalen eller kommunen bli skadeståndsskyldiga för skada barnet orsakat?

Det är inte sannolikt att personalen kan anses skyldiga att betala skadestånd för skada som uppstått i anslutning till deras arbete. För det krävs nämligen "synnerliga skäl" (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Synnerliga skäl kan dock inte anses föreligga i detta fall.

Avseende kommunens ansvar i egenskap av arbetsgivare kan sägas, att det i 3 kap. 1 § skadeståndslagen anges att arbetsgivare ska ersätta person- eller sakskada som anställd orsakat genom fel eller försummelse i tjänsten. Det krav som måste uppfyllas är alltså att den anställde personen på något vis brustit i sitt ansvar. En sådan brist kan vara att inte utöva tillräckligt noggrann tillsyn över barn, med resultatet att en skada uppstår. Det finns alltså viss möjlighet att skolan åläggs ansvar istället.

Det ni måste göra är att bestrida käromålet (stämningen) om skadestånd. Skulle ni åläggas att betala skadestånd kan domen alltid överklagas. Ni kan även stämma in kommunen, för att kommunen ska kunna åläggas ansvar. Skulle ni åläggas skadeståndsansvar är det emellertid högst osannolikt att ni vinner framgång i en sådan process. Inledningsvis kan ni alltså bara bestrida käromålet.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98708)