Hantverkares ansvar för underleverantör

FRÅGA
Vi ska installera bergvärme och har gjort avtal med en rörmokare som i sin tur har avtal med de som ska borra. Rörmokaren kom och installerade pumpen i juli och sa att de skulle komma och borra runt den 20e juli, men nu så har de fortfarande inte kommit och det har gått över 3 månader sedan jobbet skulle ha varit gjort. Rörmokaren säger att borrarna har sådan otur och det är lastbilar och allt möjligt som går sönder men vad har vi för rätt? Nu börjar det gå mot kallare tider och eftersom det bara går på el nu värmen så blir det dyrt. Har vi rätt att kräva någon ersättning och vad ska vi göra då de ännu inte kommit och gjort jobbet? Till saken hör att vi redan betalat till Rörmokaren som han skulle ta det han skulle ha och ge resten till borrfirman.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer är främstdelvis reglerad i Konsumenttjänstlagen (hädanefter KtjL) och delvis reglerad av diverse avtalsrättsliga regler. Jag utgår här från att Rörmokaren är någon form av firma, eller att verksamheten i vart fall bedrivs som en näringsverksamhet från rörmokarens sida.

Relationen mellan konsumenten och hantverkaren

Mellan dig och rörmokaren gäller Konsumenttjänstlagen, se 1 kap. 1 § 2 p. KtjL eftersom det är arbete utförs på ett hus av en näringsidkare.

Eftersom ni har avtalat om att bergvärme ska installeras, och ni har betalt för tjänsten har ni gjort allt som ankommer på er i avtalet. Nu föreligger med största sannolikhet dröjsmål på rörmokarens sida eftersom uppdraget inte är avslutat inom avtalad, eller i vart fall rimlig tid, och detta inte beror på er som konsumenter, se 24 § KtjL. Det går inte säga exakt vad som är "inom skälig tid" men det låter vid en snabb bedömning som att denna gräns är passerad.

Dröjsmål hos rörmokaren ger er ett par möjligheter enligt 25 § KtjL. Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen enligt 27 § KtjL, och man får välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten enligt 28 § KtjL och att häva avtalet enligt 29 §KtjL.

Dessutom kan ni ha rätt att kräva skadestånd av rörmokaren enligt 31 § KtjL.

Ansvar för underleverantörer

Skadeståndsskyldigheten vid dröjsmål gäller för rörmokaren under förutsättningarna att det inte beror på ett hinder utom hans kontroll och att han inte rimligtvis kunde förväntas ha räknat med hindret vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Se 31 § KtjL

Här gäller Rörmokarens ansvar även för de externa parter som han anlitat för att helt eller delvis utföra tjänsten, alltså borr-firman. Samma ansvar som ovan, dvs ansvar för saker inom ens kontroll, gäller också för borr-firman fast Rörmokaren blir ansvarig, se 31 § 2 st. KtjL.

Utan att veta vad det är som har hänt är det svårt att säga om det är ett hinder utanför eller inom borr-företagets kontroll, och därmed inom Rörmokarens ansvar. Dock låter det som att det inte är otänkbart att det är inom deras kontroll. Ersättningen skulle här i första hand gälla de kostnader ni haft för att värma upp huset, även om det kan bli svårt att avgöra vad det beloppet skulle bli.

Det är viktigt att ni så fort arbetet är avslutat framför ert krav på skadestånd, då detta måste ske inom skälig tid, se 26 § KtjL.

Slutsats

Huvudregeln i svensk rätt anses vara att man ansvarar för de man anlitar. Detta innebär att Rörmokaren ansvarar för sin underleverantör, och att rörmokaren och borr-firman senare får göra upp sinsemellan. Utan att veta hur avtalen mellan er och rörmokaren, respektive rörmokaren och borr-firman ser ut, är det inte möjligt för mig att avgöra om ni kan vända er till borr-firman med era krav. Det är inte otänkbart men det enklaste i det här fallet är nog att vända sig till den part som ni är i avtalsförbindelse med eftersom det annars blir en utom-kontraktuell skadeståndstalan som generellt är svårare att nå framgång med.

Det låter onekligen som att det föreligger ett dröjsmål i tjänsten som ni betalt för, och att ni har rätt att få arbetet utfört och eventuellt ersättning för extra kostnader på grund av uppvärmningen av huset. Min bedömning är att det är rörmokaren som i första hand är ansvarig för detta, och om du vill ha hjälp med att driva saken vidare rekommenderar jag dig att vända dig till våra jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel Högman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?