Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?

2021-10-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
HejMin son och hans sambo hyr i andrahand en lägenhet där dem skrev ett kontrakt på 1 år.Nu har ägaren till lägenheten hört av sig att hon behöver få tillbaka sin lägenhet, och dem har 3 månader på sig att flytta ut. Har ägaren rätt att göra så här, även fast det finns ett kontrakt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte i din fråga om din son och hans sambo hyr en bostadsrätt eller hyresrätt i andra hand. Med anledningen av att du skriver "ägaren" verkar det som att din son hyr en bostadsrätt, men jag kommer redogöra för båda scenarierna. I övrigt förstår jag din fråga som att du funderar på om ägaren till lägenheten kan säga upp hyreskontraktet i förtid, fast kontraktet är tidsbestämt till ett år. Din fråga handlar därför i stora drag om när och om besittningsskyddet uppkommer. Besittningsskyddet är en laglig rättighet att bo kvar i hyreslägenheten trots att hyresvärden vill att hyresgästen ska flytta.

Vid uthyrning av hyresrätt i andra hand uppkommer besittningskyddet efter två år enligt jordabalken

När en hyresgäst hyr i första hand, har denne ett starkare besittningsskydd än om man hyr i andra hand. När man hyr i första hand har hyresvärden rätt att säga upp avtalet i förtid enbart om en förverkandegrund enligt 12 kap. 42 § jordabalken föreligger. Det handlar exempelvis om när hyresgästen dröjer med att betala hyran eller vanvårdar lägenheten. Föreligger inte en förverkandegrund så gäller avtalet i ett år då det är tidsbestämd (se 12 kap. 3 § Jordabalken). Tyvärr föreligger dock inget bestittningsskydd för andrehandshyresgästen gentemot varken hyresvärden eller förstehandshyresgästen så länge inte hyresförhållandet har varat sammanhängande i mer än två år (12 kap. 45 § 1 p. Jordabalken). Detta innebär att om din son och hans sambo hyr en hyresrätt i andra hand, så får förstahandshyresgästen säga upp avtalet i förtid med tre månaders uppsägningstid.

Vid uthyrning av en bostadsrätt i andra hand har varken första- eller andrehandsuthyraren besittningsskydd

Hyr din son och sambo en bostadsrätt i andra hand så föreligger inget besittningskydd överhuvudtaget för varken första- eller andrahandsuthyraren om inget särskilt har avtalats (se 3 § Privatuthyrningslagen).

Sammanfattningsvis har din son och hans sambo tyvärr inte något besittningsskydd varken om de hyr en bostadsrätt eller hyresrätt då hyrestiden sträcker sig mindre än två år. Det innebär att "ägaren" av lägenheten har rätt att be dem flytta ut, även om det finns ett kontrakt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?