Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar vid kortare anställningar?

2020-12-04 i Sjuk
FRÅGA
Hej! Min fråga rör om arbetsgivaren har ett sjuklöneansvar eller inte. Enligt Lag (1991:1047) om sjuklön, § 3 och jag citerar "Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte." Men hur är det om en arbetstagare har fått ett kontrakt (avtalad anställningsperiod) på 3 månader, jobbar första veckan, säger upp sig och sedan är sjuk under uppsägningstiden som ligger på 2 veckor. Har arbetstagaren rätt till sjuklön? Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom din avtalade anställningstid är 3 månader så har du rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden (3 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklön betalas dock bara ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklöneperioden börjar löpa från den första dagen av sjukdom och löper sedan de efterföljande tretton kalenderdagarna (7 § 1 stycket SjuklöneL). Efter de första fjorton dagarna upphör arbetsgivarens sjuklöneansvar, vilket sedan övergår på försäkringskassan.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (210)
2021-04-24 Får arbetsgivaren dra av karensavdrag vid återinsjuknande?
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?

Alla besvarade frågor (92014)