Har avliden sambos arvingar rätt till samboegendom?

FRÅGA
Min mor är sambo och skaffade en bostad med sin partner. Mor betalade en insats på 600000. Därför står lägenheten i hennes namn men lånet står på båda. Om hennes sambo dör vad händer då med bostaden?Han har två barn sedan tidigare. Kan hon göra vad hon vill med lägenheten eller måste hon lösa ut hans söner som kanske har rätt till en del av sitt arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om sambors egendom hittar vi i Sambolagen (SamboL).

När ett samboförhållande upphör av en annan anledning än att samborna gifter sig har samborna rätt att begära en bodelning. Vid en bodelning mellan sambor är det samboegendomen som ska fördelas (se 8 § SamboL). Samboegendom är den egendom som samborna förvärvat för gemensam användning och som varken är enskild egendom (se 4 § SamboL) eller egendom som enligt ett samboavtal inte ska ses som samboegendom (se 9 § SamboL).

Om ett samboförhållande upphör till följd av att en av samborna avlider har den efterlevande sambon ensam rätt att begära bodelning (se 18 § SamboL). Den avlidne sambons dödsbo kan därför inte begära bodelning. Detta innebär att om din mor inte önskar göra en fördelning av deras samboegendom kan hon helt enkelt avstå från att begära en bodelning. Med utgångspunkt i att din mor är ensam ägare till bostaden kommer hennes sambors arvingar därmed inte ha möjlighet att få del i dess värde.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2656)
2020-07-09 Hur påverkar min skuldsanering min sambos ekonomi?
2020-07-08 Måste vi ha ett samboavtal för att skuldebrevet ska gälla?
2020-07-03 Dold samäganderätt till hund i samboförhållande
2020-07-02 Är en bubbelpool ett fastighetstillbehör och hur gör man när bara ena sambon betalat?

Alla besvarade frågor (81781)